Skip to main content

Flytebruelementer i Mjøsa

Kommentartråd her.
Jeg blir så sliten og oppgitt over alle disse fremskrittsoptimistene og de ville drømmene deres. Nå er den store hiten her å bygge ei undersjøisk flytebru mellom Hamar og Gjøvik med 4-felts motorveg og høyhastighetstog. De har fått flere tusen følgere på facebook på kun få dager, og er over seg av begeistring på vegne av prosjektet.

Tenker de ikke på hvordan det blir den dagen vi ikke lenger har energi til å vedlikeholde dette anlegget? Da har vi heller ikke energi til å demontere det, og det vil ikke vare lenge før det hele sliter seg. Da vil vi sitte igjen med en haug med kjempestore flytebruelementer duppende rundt i Mjøsa i tusener av år, det blir nok et pent syn!

I tillegg vil de avgi store mengder miljøgifter og plastpartikler som brytes sakte ned av bølger og is, som havner i økosystemene og fisken evt. etterkommere skal prøve å livnære seg av.

Får tro subsidiene til havmøller snart forsvinner også. Det er ikke lenge siden vi fikk nedkjempet et stort vindmølleprosjekt på Totenåsen. Men fortsetter disse subsidiene varer det nok ikke lenge før vi får prosjektert et vindmølleprosjekt i Mjøsa utenfor Helgøya.

Som med tida naturligvis også sliter seg, og blir liggende og duppe i Mjøsa sammen med alle bruelementene.
Det blir nok et vakkert skue over Mjøsa den dagen denne undersjøiske flytebrua sliter seg sammen med alle de subsidierte havmøllene utenfor Helgøya, og vi får massevis av kjempestore bruelementer og havmøller duppende rundt i tusener av år.

Tipper våre etterkommere vil fryde seg over arven etter vår industrielle sivilisasjon, der de sitter rundt bålet på Bergstoppen og spiser elgsteik av nyfanget elg i ei nyrestaurert fangstgrop i Øverbymarka.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.