Skip to main content

Glimpses of Hope from the Grand Archdruid

In the ongoing breakdown of our industrial civilization there are also glimpses of hope. The Grand Archdruid points out a couple in this week's report.
The task ahead of us is thus in some ways the opposite of the one that France faced in the aftermath of 1789. Instead of replacing a sclerotic and failing medieval economy with one better suited to a new era of industrial expansion, we need to replace a sclerotic and failing industrial economy with one better suited to a new era of deindustrial contraction. That’s a tall order, no question, and it’s not something that can be achieved easily, or in a single leap. In all probability, the industrial world will have to pass through the whole sequence of phases we’ve been discussing several times before things finally bottom out in the deindustrial dark ages to come.

Still, I’m going to shock my fans and critics alike here by pointing out that there’s actually some reason to think that positive change on more than an individual level will be possible as the industrial world slams facefirst into the limits to growth. Two things give me that measured sense of hope. The first is the sheer scale of the resources locked up in today’s spectacularly dysfunctional political, economic, and social institutions, which will become available for other uses when those institutions come apart. The $83 billion a year currently being poured down the oversized rathole of the five biggest US banks, just for starters, could pay for a lot of solar water heaters, training programs for organic farmers, and other things that could actually do some good.

Throw in the resources currently being chucked into all of the other attempts currently under way to prop up a failing system, and you’ve got quite the jackpot that could, in an era of breakdown, be put to work doing things worth while. It’s by no means certain, as already noted, that these resources will go to the best possible use, but it’s all but certain that they’ll go to something less stunningly pointless than, say, handing Elon Musk his next billion dollars.

The second thing that gives me a measured sense of hope is at once subtler and far more profound. These days, despite a practically endless barrage of rhetoric to the contrary, the great majority of Americans are getting fewer and fewer benefits from the industrial system, and are being forced to pay more and more of its costs, so that a relatively small fraction of the population can monopolize an ever-increasing fraction of the national wealth and contribute less and less in exchange. What’s more, a growing number of Americans are aware of this fact. The traditional schism of a collapsing society into a dominant minority and an internal proletariat, to use Arnold Toynbee’s terms, is a massive and accelerating social reality in the United States today.

As that schism widens, and more and more Americans are forced into the Third World poverty that’s among the unmentionable realities of public life in today’s United States, several changes of great importance are taking place. The first, of course, is precisely that a great many Americans are perforce learning to live with less—not in the playacting style popular just now on the faux-green end of the privileged classes, but really, seriously living with much less, because that’s all there is. That’s a huge shift and a necessary one, since the absurd extravagance many Americans consider to be a normal lifestyle is among the most important things that will be landing in history’s compost heap in the not too distant future.

At the same time, the collective consensus that keeps the hopelessly dysfunctional institutions of today’s status quo glued in place is already coming apart, and can be expected to dissolve completely in the years ahead. What sort of consensus will replace it, after the inevitable interval of chaos and struggle, is anybody’s guess at this point—though it’s vanishingly unlikely to have anything to do with the current political fantasies of left and right. It’s just possible, given luck and a great deal of hard work, that whatever new system gets cobbled together during the breakdown phase of our present crisis will embody at least some of the values that will be needed to get our species back into some kind of balance with the biosphere on which our lives depend. A future post will discuss how that might be accomplished—after, that is, we explore the last phase of the collapse process: the era of dissolution, which will be the theme of next week’s post. - JMG

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…