Wednesday, June 24, 2015

Dobbelt støtte

Denne sykkelstangstøtta fikk vi av en 4Her, og som kjent er 4Here hjelpsomme og omtenksomme mennesker. Vi trengte denne støtten, i dobbelt forstand, da støtte er noe vi ikke har fått for mye av. Du vil bli husket!

For meg har denne støttestanga blitt et symbol på hva kjernen i et lommenabolag er. Dette er å støtte hverandre, slik at man ikke faller ut av likevekt, men finner balansen i livet.

De som ikke forstår dette, eller ikke ønsker dette, hører ikke hjemme i et lommenabolag.

En ekte lommebeboer søker hele tiden å øke likevekten i sitt lommenabolag, ved å eliminere og dempe alt som forstyrrer balansen, og å implementere hva som bygger opp under helheten.

Dette er hele poenget med å leve i et lommenabolag!

Les mer:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...