Sunday, June 21, 2015

Tallodden

I tidligere tider var det kjempefuruene som regjerte ved Mjøsas bredder. Fremdeles finnes rester av forgangen storhet. Her ved Tallodden på Kapp.

Se også: "Norges nest største furu"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...