Friday, June 12, 2015

Taksperreutskjæringer og kjellerlem

Det er om å gjøre å ta vare på husets historie og karakter.

Les mer om bevaring av gamle trehus her.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...