Saturday, June 13, 2015

Toner på tunet 13. juni 2015

Kulturskolen åpnet "Toner på tunet" på Gjøvik Gård. Storesøster var med sammen med musikalsk barnehage.

I anledningen hadde de tatt fram den gamle Ohio Electric, som gikk 15 mil på ei opplading. Den ble opprinnelig kjøpt inn av "sjølfolket" på Gjøvik Gård, slik at den er ikke fraktet til stedet som en museumsgjenstand.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...