Saturday, June 20, 2015

Totenvika en junidag


Legg merke til alle bekkedalene som skjærer seg ned gjennom åssida opp mot Totenåsen, og skaper en herlig vekslende repetisjon i landskapet, lik ornamentering

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...