Skip to main content

Det dumskapsfulle avisbudet

Jeg og Rebecca skulle prøve å sove på barnerommet mens tante Erma var på besøk i helga, mens hun og barna lånte rommet til mamma og Sandra, og de lånte rommet vårt.

Det gikk som det måtte, avisbudet satte den slitte bilen i revers, og der røyk den nattas søvn. Prøvde vel å få sove en times tid etterpå, men gav opp og stod opp klokka fem.

Så resten av besøket til tante Erma ble vi alle sovende på bakrommet. Ganske hyggelig egentlig, men selvsagt uholdbart i det lange løp.

Det dumskapsfulle avisbudet til OA er selvsagt revnende likegyldig til den nattlige slitte gir- og diverse akslingsterroren han utsetter meg og min familie for. Leser han dette vil han tvert imot le seg skakk. Slik er dumskapsfulle mennesker. Og for en med så lav status som et avisbud er det ekstra gledelig å kunne plage sine medmennesker. Det er jo vanligvis lavstatusmennesker som velger taperstrategier.

Men også avisbud kan være snille og omtenksomme. Som avisbudet til Gjøviks Blad.

Les om det hyggelige avisbudet her.

Dumskapsfullt er kåret til årets nyord hos Permaliv. Vi er alle dumskapsfulle, i større og mindre grad. Begrepet kan kobles til taperstrategiene i handikapprinsippet, som gjerne benyttes av individer med lavere sosial rang.

Jeg er "velsignet" med et dumskapsfullt avisbud. Eller mer presist, jeg har to avisbud, et fra Oppland Arbeiderblad og et fra Gjøviks Blad. For ikke å fornærme avisbudstanden vil jeg fortelle om avisbudet fra Gjøviks Blad først, som ikke kun er et hyggelig avisbud, men av de triveligste mennesker man kan forestille seg. 
I dag hadde jeg den store glede å overvære avisbudet til Gjøviks Blad bringe rundt avisene i lommenabolaget vårt. Han kjørte forsiktig inn på den felles parkeringsplassen med en liten, stille bil, hvor han parkerte. Deretter tok han en bunke aviser under armen og gikk rundt og la avisene i postkassene. Han var meget forsiktig da han åpnet postkassene, jeg kunne knapt høre ham. Og han var vennligheten selv, han gikk smilende omkring med avisbunken, og hilste svært høflig på min kone, som ble smittet av hans gode humør.
Faktisk kan man nesten si at dette avisbudet nærmest listet seg rundt med avisene. Dette er underlig, for da jeg var i distribusjonen til Oppland Arbeiderblad for å fremlegge min sak, fikk jeg høre:
Vi kan ikke liste oss rundt med avisene heller!
Her var jeg forhåndsdømt. En plagsom oppkomling som ikke skal komme her og komme her. Det er også stygt å gjøre narr av kundene sine. For selvsagt var dette ment som en sarkasme!

Men vi snakker neppe om listing her. De morgenene jeg våkner før avisbudet kommer hører jeg ham 20 minutter før han kommer hit, på flere hundre meters avstand, selv om jeg sover på bakrommet inneklemt i ei grop i bakken mellom hekker, murer og andre hus. Men jeg våkner ikke av dette. Tidligere bodde vi i ei svært trafikkert gate i Gjøvik sentrum, heller ikke der våknet jeg av trafikken.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.