Skip to main content

Fisking til dieselmusikk på Oksbakken

Republiseres med et stille håp om at roen igjen vil senke seg over Huetjernet og Oksbakksvollene.

Dette fotografiet er tatt på dagtid ved et mye brukt fisketjern på Totenåsen. Dessverre nytter det ikke lenger å fiske her på kveldstid, da noen har funnet det for godt å benytte et dieselaggregat de har plassert i et uisolert uthus, til å skaffe energi til lys og oppvarming på kveldstid. Dieselaggregat-musikken ligger derfor like tykt over vannet fra skumring til midnatt, som disen en kald høstmorgen.

Hva tenker disse menneskene? De har en av de solrikeste hyttetomtene på åsen, og hyttenaboene rundt dem har investert i store solfangere og solcellepaneler for å skaffe den kraften de trenger lydløst. Men dette overser de og plasserer arrogant et dieselaggregat i uthuset nede ved vannet, uten engang å gjøre forsøk på å lydisolere.

For et par år siden gjorde jeg en liten henvendelse til kommunen, men fikk til svar at dette var et privatrettslig spørsmål. Hallo! Er stillheten ved et av de mest benyttede fisketjern på åsen for barnefamilier et privatrettslig spørsmål! Jeg trodde det langsomme friluftsliv ved et stille tjern på Totenåsen var en del av allemannsretten?

Derfor hoppet jeg over fisketurene på Totenåsen i fjor, og satset på at de kom til fornuft etter et par års tid. Men de holder fortsatt på med dieselmusikken sin!

Hva kan gjøres?

"STILLHET I STØYENS TID"

(Hva er stillhet? Hvor er den? Hvorfor er den viktigere enn noen gang? Tre spørsmål – og Erling Kagges svar.)

Relatert


Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?