Skip to main content

How Reverse Engeneer got Squeezed Out from the Our Finite World Forum

After Reverse Engeneer was squeezed out from the discussion threads of Our Finite World to the benefit of the net troll Fast Eddy, my regard and interest for that site fell significantly. I still read Gail Tverberg's important essays, although not with the same enthusiasm as before, as she let herself be manipulated by and took the side of the Dark Triad member Fast Eddy.
Recent studies have found that people who are identified as trolls tend to have dark personality traits and show signs of sadism, antisocial behavior, psychopathy, and Machiavellianism.[87][88][89] The 2013 case study suggested that there are a number of similarities between anti-social and flame trolling activities and the 2014 survey indicated that trolling is an Internet manifestation of everyday sadism. Both studies suggest that this trolling may be linked to bullying in both adolescents and adults.
I just hope that Tverberg someday will see that Fast Eddy is a member of the Dark Triad of Personalities, that she will block him from the forum and send an apology to Reverse Engeneer!
RE says:
September 29, 2017 at 4:41 pm

I’m not going to waste my time with Fast Eddy or with what goes on in the OFW commentariat. It’s a sewer, not a whole lot different than the sewer on NBL.

Amazing I am still a topic of conversation over there, I haven’t participated in that commentariat in over a year. I quit when Gail started deleting my rebuttal posts to Fast Eddy. She tied my hands behind my back, let him throw haymakers at me and I couldn’t even throw a punch!

I have plenty of other stuff in the world of Doom to concern myself with besides a Troll on the OFW website.

RE
Fast Eddy is one of the most damaging and manipulating internet trolls in the history of the WWW.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!