Skip to main content

INTE DYRARE ATT BYGGA VACKERT

De flesta anser att det som byggs idag är fult och tråkigt och vi hade kunnat bygga vackra områden för ungefär samma kostnad. Allt detta enligt ett helt nytt examensarbete från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

”Slutsatsen är att det verkliga hindret för vackrare nyproduktion inte är ekonomiska begränsningar utan att problemet snarare ligger hos individer eller i processer, vilket ger utrymme för förbättringar.”

LÄS MER OM ARBETET HÄR:

- Svensk forskning: Inte dyrare att bygga vackert

Det er videre en løgn at vi ikke i dag har råd til å bygge like vakkert som i seinmiddelalderens byer.

Dessverre er dette et falskt meme som er implementert av arkitektstanden i hodene til beslutningstakere, planleggere og økonomer. Av denne grunn er Hurdal økolandsby verdens styggeste økolandsby, da lederen der er hellig overbevist om dette memets substans. Han er fullstendig hjernevasket av arkitektstanden, hvilket jeg fikk bekreftet under en samtale med ham for nøyaktig ett år siden. Av denne grunn bor ikke jeg i Hurdals økolandsby i dag!

Selvsagt, får vi avviklet kapitalismen blir det enda enklere å bygge vakkert, da kostnadsspørsmålet knyttet til tid blir irrelevant. Vi vil kunne ta oss all verdens tid til å finpusse på de vidunderligste detaljer. I tillegg til at vi kan ta oss tid til dybdeintervjuer av og lange samtaler med brukerne, for slik å bygge de mest fantasirike og drømmeaktige mønsterspråk i bunn av våre prosjekter.

Innenfor Christopher Alexanders verden eksisterer ikke arkitektkonkurranser. Disse ser han som en rein forbannelse. I en alexandrinsk verden utformes byene med basis i mønsterspråk, som er borgernes poesi, utformet i fellesskap.

Arkitektkonkurranser er kapitalistisk tankegods fundamentert i en kapitalistisk konkurransementalitet, ikke i borgernes drømmer og lengsler. Derfor er den nylig utlyste arkitektkonkurransen for Huntonstranda på Gjøvik dømt til å mislykkes.

Fordømte arkitekter som ikke tar “A Pattern Language” på alvor! - Kommentar

Da vi tenkte på å flytte til Hurdal økolandsbys nye tun for et år siden, diskuterte jeg med primus motor Simen Torp hvorfor husene måtte være så utrolig stygge. Svaret lød at det ble for dyrt å bygge vakkert. Hurdal har nå fått verdens styggeste økolandsby grunnet denne villfarelsen, og Hurdal Urbane Landsby er planlagt ytterligere ti ganger styggere. Et reint boksprosjekt ribbet for enhver skjønnhet!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.