Friday, April 20, 2012

Stol på magefølelsen

Christopher Alexander har slått fast at vi har en 90 prosent sammenfallende oppfatning av pent og stygt når vi er ærlige mot magefølelsen, dvs. våre nedarvede biofiliske instinkter. Smaken er altså ikke som baken, delt. Dette bekreftes av ytterligere en studie, i Forskning.no, men med fokus på forbrukervalg. Studien kan lastes ned direkte her.

Foto: Shamil Khakirov 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...