Skip to main content

Beyond Philosophy

Beyond Philosophy
What is philosophy? If it is anything it is the domain that aims to answer the most substantial questions in a foundational way. It attempts, for example, to provide an account of Truth or Knowledge in a manner that answers these questions in a way that can be understood as ‘scientific’. The attempt, therefore, is to make ‘objective’ or ‘universal’ certain domains of inquiry.

There is more to philosophy than this, however. In virtue of the inquiry into the problems that are most fundamental, philosophers, privilege their domain of inquiry. Philosopher have a sense that their inquiry is in some way special… that it stands distinct from other inquiries. How justified is this? What is the current status of the inquiry?

Rorty is famous for saying ‘Philosophy is Dead!’ What did he mean by this?

The pursuit of foundationalism has followed two different paths that find their basis in two differing perspectives on the foundations for knowledge. The most central philosophical distinction, dating back to Plato, was that between forms and essences and sense impressions… qualia, and so on. For the former, there was something fundamental that resided outside of one’s direct experience of the world… something essential that we are hopefully able to access. Popularly this frame of reference is known as rationalism.

Empiricism which found its roots in the work of Locke, Berkeley and Hume, was a response to rationalism… It asked all metaphysicians who spoke of transcendent realms… how do you know? What is the basis for your knowledge? Empiricists steadfastly assert that the source and foundation for all of our knowledge is sense experience and everything that we can infer needs to start with this foundation.

Then along came Immanuel Kant who served to bridge this divide by constructing an account, in his magnum opus, the Critique of Pure Reason, that suggests that knowledge is constructed by categories in the mind that impose order on an unstructured external world. So persuasive was this account that it completely shifted the playing field and the way we view knowledge as well as our relation to the world. In effect, Kant bridged the divide between rationalists and empiricists.

This is the first major step in collapsing the distinction between subject/object… private/public… inside/outside…
Read the rest of the essay here.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.