Monday, October 14, 2013

Berlinmuren ved Engelandsvika i Gjøvik

Ved byggingen av Riksveg 4 nordfra ble denne lagt helt nede i strandsona ved Engelandsvika, til tross for to underskriftskampanjer med mer enn 4000 underskrifter hver[2] på 1970-tallet. På folkemunne går denne utbyggingen under betegnelsen "Berlinmuren", da den ligger som en nærmest uoverkommelig barriere mellom Nordbyen og Mjøsa.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...