Skip to main content

Dumskapsfullt

Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity (Hanlon’s razor)
Denne setningen fikk meg til å konstruere nyordet "dumskapsfullt". Dette fordi menneskelig ondskapsfullhet har sin rot i menneskets dumskap. Derfor "dumskapsfullhet", som kjennetegner det meste av menneskelig handling.
Kampen om Sannheten er viktigere enn alt annet. Kampen om å vinne diskusjonene er en jungel av hersketeknikker. Debatt handler om posisjonering og status, evolvert fram av makevalg. - Terje Bongard
I kampen om sannheten utsetter mennesker sine medmennesker for ondskap, i større eller mindre grad. Men de gjør ikke dette av ondskap, men for å holde på sannheten, å skaffe attraktivitet. At de utsetter andre for smerte er de stort sett ute av stand til å se, da mennesket også er utstyrt med de meget effektive skylappene "kognitiv disonnans".
Lorentzen viser nettopp den egenskapen som er viktigere enn noe annet i omgang med mennesker: Fortsett å stå oppreist, hold på statusen, uansett. I hele menneskets evolusjonshistorie har denne strategien virket, og den virker ennå. - Terje Bongard
Jens Stoltenbergs ansvar for Libyakrigen og båtflyktningekatastrofen er et annet eksempel.

For å framstå i et godt lys i egen bevissthet, eller unngå kognitiv dissonans, bygger mennesket opp alskens stråmennforestillinger om de som står i vegen for deres sannhet. Dette mennesket blir da et utgruppeindivid, og mot et utgruppeindivid finnes ingen nåde eller forståelse. Da er det kun å hamre løs i kampen for sannheten.
Det er ikke om å gjøre å komme fram til erkjennelse og sannhet, det er om å gjøre å vinne diskusjonen. - Terje Bongard
Ondskap og dumskap er således likestilte mekanismer i menneskets genetikk, som det ikke går å skille ad. Derfor er uttrykket "dumskapsfullt" dekkende for menneskets vesen. Mennesket er et "dumskapsfullt" vesen i hele sin væren.

Til min store overraskelse finnes ikke ordet "dumskapsfullt", et raskt nettsøk ga ingen treff. Dette er synd, da det er et meget nyttig ord.

Ordet "dumskapsfullt" ble derfor født om morgenen fredag. 24 april 2015.

Jeg ønsker dette nyordet lykke til ute i den store verden, og håper det kan hjelpe menneskeheten til større erkjennelse om seg selv og sin natur.

DUMSKAPSFULL
DUMSKAPSFULLT
DUMSKAPSFULLHET


Er du et generøst eller et dumskapsfullt menneske?

Relatert:

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Tårevandringer III

The original form of Anglo-American conservatism, that of Edmund Burke, explains why the current situation is bad and why we should have avoided it. It tells us that society is extremely complex, it can’t be designed or reduced to a single principle like equal freedom, and it takes a long time to evolve, so if you have a reasonably functional society you shouldn’t wreck it, and if you’ve unsettled an inherited social order you should step back and do what you can so it can re-establish itself. It’s hard to see how any of that can apply in an age of institutionalized revolution symbolized, for example, by an ever more radical and sacralized principle of inclusiveness. - James Kalb- Why Liberal Governing Elites Seek to Neutralize Social Issues

Selv orker jeg ikke lenger å leve mitt liv begrenset til den sosiale kontrakt, det burde være klart for alle nå at vi kan ikke leve sammen slik, og at vi må reetablere husmannstroens kontrakt, den Klaus, Even Helmer og Johan Albert hadde som fund…

From Ideology to Technology

Michael Mehaffy and Nikos Salingaros are running a series of essays in Metropolis Magazine at the moment, they are all published here. I’ve no idea how long the series will run — hopefully forever. Anyway, it’s time to introduce this series to permaculture people, and I’ll be concentrating on the first five essays about the technologies of Christopher Alexander.

The essays on Alexander’s technologies in chronological order:
The Radical Technology of Christopher AlexanderThe Sustainable Technology of Christopher AlexanderThe Pattern Technology of Christopher AlexanderThe Living Technology of Christopher AlexanderThe “Wholeness-Generating” Technology of Christopher Alexander
The 20th century was the century of ideologies, but it all ended in mindless consumerism. So obviously, ideologies alone are not the answer, although they can hold many a truth and be a tool to unite people behind a common endeavour. Still, all this is pointless if the people do not have the right tools, or even worse…