Skip to main content

Dumskapsfullt

Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity (Hanlon’s razor)
Denne setningen fikk meg til å konstruere nyordet "dumskapsfullt". Dette fordi menneskelig ondskapsfullhet har sin rot i menneskets dumskap. Derfor "dumskapsfullhet", som kjennetegner det meste av menneskelig handling.
Kampen om Sannheten er viktigere enn alt annet. Kampen om å vinne diskusjonene er en jungel av hersketeknikker. Debatt handler om posisjonering og status, evolvert fram av makevalg. - Terje Bongard
I kampen om sannheten utsetter mennesker sine medmennesker for ondskap, i større eller mindre grad. Men de gjør ikke dette av ondskap, men for å holde på sannheten, å skaffe attraktivitet. At de utsetter andre for smerte er de stort sett ute av stand til å se, da mennesket også er utstyrt med de meget effektive skylappene "kognitiv disonnans".
Lorentzen viser nettopp den egenskapen som er viktigere enn noe annet i omgang med mennesker: Fortsett å stå oppreist, hold på statusen, uansett. I hele menneskets evolusjonshistorie har denne strategien virket, og den virker ennå. - Terje Bongard
Jens Stoltenbergs ansvar for Libyakrigen og båtflyktningekatastrofen er et annet eksempel.

For å framstå i et godt lys i egen bevissthet, eller unngå kognitiv dissonans, bygger mennesket opp alskens stråmennforestillinger om de som står i vegen for deres sannhet. Dette mennesket blir da et utgruppeindivid, og mot et utgruppeindivid finnes ingen nåde eller forståelse. Da er det kun å hamre løs i kampen for sannheten.
Det er ikke om å gjøre å komme fram til erkjennelse og sannhet, det er om å gjøre å vinne diskusjonen. - Terje Bongard
Ondskap og dumskap er således likestilte mekanismer i menneskets genetikk, som det ikke går å skille ad. Derfor er uttrykket "dumskapsfullt" dekkende for menneskets vesen. Mennesket er et "dumskapsfullt" vesen i hele sin væren.

Til min store overraskelse finnes ikke ordet "dumskapsfullt", et raskt nettsøk ga ingen treff. Dette er synd, da det er et meget nyttig ord.

Ordet "dumskapsfullt" ble derfor født om morgenen fredag. 24 april 2015.

Jeg ønsker dette nyordet lykke til ute i den store verden, og håper det kan hjelpe menneskeheten til større erkjennelse om seg selv og sin natur.

DUMSKAPSFULL
DUMSKAPSFULLT
DUMSKAPSFULLHET


Er du et generøst eller et dumskapsfullt menneske?

Relatert:

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166