Monday, September 11, 2017

Dumskapsfullt

Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity (Hanlon’s razor)
Denne setningen fikk meg til å konstruere nyordet "dumskapsfullt". Dette fordi menneskelig ondskapsfullhet har sin rot i menneskets dumskap. Derfor "dumskapsfullhet", som kjennetegner det meste av menneskelig handling.
Kampen om Sannheten er viktigere enn alt annet. Kampen om å vinne diskusjonene er en jungel av hersketeknikker. Debatt handler om posisjonering og status, evolvert fram av makevalg. - Terje Bongard
I kampen om sannheten utsetter mennesker sine medmennesker for ondskap, i større eller mindre grad. Men de gjør ikke dette av ondskap, men for å holde på sannheten, å skaffe attraktivitet. At de utsetter andre for smerte er de stort sett ute av stand til å se, da mennesket også er utstyrt med de meget effektive skylappene "kognitiv disonnans".
Lorentzen viser nettopp den egenskapen som er viktigere enn noe annet i omgang med mennesker: Fortsett å stå oppreist, hold på statusen, uansett. I hele menneskets evolusjonshistorie har denne strategien virket, og den virker ennå. - Terje Bongard
Jens Stoltenbergs ansvar for Libyakrigen og båtflyktningekatastrofen er et annet eksempel.

For å framstå i et godt lys i egen bevissthet, eller unngå kognitiv dissonans, bygger mennesket opp alskens stråmennforestillinger om de som står i vegen for deres sannhet. Dette mennesket blir da et utgruppeindivid, og mot et utgruppeindivid finnes ingen nåde eller forståelse. Da er det kun å hamre løs i kampen for sannheten.
Det er ikke om å gjøre å komme fram til erkjennelse og sannhet, det er om å gjøre å vinne diskusjonen. - Terje Bongard
Ondskap og dumskap er således likestilte mekanismer i menneskets genetikk, som det ikke går å skille ad. Derfor er uttrykket "dumskapsfullt" dekkende for menneskets vesen. Mennesket er et "dumskapsfullt" vesen i hele sin væren.

Til min store overraskelse finnes ikke ordet "dumskapsfullt", et raskt nettsøk ga ingen treff. Dette er synd, da det er et meget nyttig ord.

Ordet "dumskapsfullt" ble derfor født om morgenen fredag. 24 april 2015.

Jeg ønsker dette nyordet lykke til ute i den store verden, og håper det kan hjelpe menneskeheten til større erkjennelse om seg selv og sin natur.

DUMSKAPSFULL
DUMSKAPSFULLT
DUMSKAPSFULLHET

Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...