Skip to main content

Hvile fra kjøpesenterlandet i Abelvær

Etter en lang og utmattende reise gjennom det norske kjøpesenterlandet, fant jeg til slutt hvile ved Abelvær gård. Vi holdt til i venstre fløy.

Hvor mye har du lest av Greer? Teksten fikk meg til å omfavne katabolisk kollaps og å lengte etter den første globale mørke middelalder. For å forberede oss bør hver og en introdusere så mye retrovasjon hun eller han finner mulig i egen tilværelse.

Det finnes ikke igjen estetisk sensibilitet i dette landet, var på fotokurs i helga, og passerte det ene kjøpesenterhelvetet verre enn det andre. Namsos var prikken under ien, med en bomaskinmastadont nede ved havna som knapt nok Corbusier kunne ha forestilt seg.

Imidlertid fant jeg frelsen i væreiergården på Abelvær, hvor kurset holdt rom, sammen med joviale trøndere og en overdådighet av hjemmelaget mat. Fikk umiddelbart lyst til å stenge av brua over til Abelvær for å etablere et bilfritt økolandsbyparadis der ute.

Ellers er ikke Sibir noe dårlig valg, hvor en rekke natursamfunn spretter opp, helt utenkelig i Vesten. Dette er Russlands økologiske mirakel, velsignet av Putin, som ikke frykter selvbergingskulturen. Den ultimate protest mot vårt vestlige konsum-demokrati!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.