Skip to main content

Grepa Bongard og korrupte folk

Terje Bongard,
for grepa til
eget beste?
INK: “(…) folk som er gode manipulatorer pleier å klare seg nesten uansett”

Det gjør de. Og selv om jeg er opptatt av evolusjonsaspektet ved tilværelsen og stor fan av Terje Bongard, mistenker jeg at han rett og slett på visse punkter er en akkurat så mye for mye av en anstendig og rettskaffen person selv at han undervurderer disse forskjellene mellom personlighetstyper en smule (det er helt vanlig, nærmest hovedregelen for de mer likefremme blant oss, og en av grunnene til at manipuleringen kan fungere), og derfor tror at et tett nok samfunn vil være en garantist mot manipulerende personligheters muligheter til å komme noen vei med usosiale påfunn. Det tror dessverre ikke jeg, og kan legge til at det ikke bare har å gjøre med de mest dyktige manipulatorenes evner, det har like mye å gjøre med at alle andre, folk flest (mennesker) er korrupte, eller i hvert fall har et iboende potensiale for å la seg korrumpere.

Men når det er sagt, det ligger uansett en forbedring fra status quo i små IDG’er: De er små! Det har flere fordeler både i denne konkrete sammenhengen og ellers enn jeg skal komme inn på akkurat her, men hvis vi lar utopier være utopier, mener jeg små, lokalt baserte, mest mulig autonome enheter er det beste sosiale og økonomiske rammeverket for individet og inngruppa, også mht. ovenstående.

Holder for øvrig på med et lengre essay om ting som grenser mot hva vi diskuterer her. Selvpisking, staten og evnen til frihet og ansvar under ulike måter å organisere tilværelsen på vil være sentralt. Jeg legger ut lenker når jeg anser meg ferdig. - AF

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…