Skip to main content

Grepa Bongard og korrupte folk

Terje Bongard,
for grepa til
eget beste?
INK: “(…) folk som er gode manipulatorer pleier å klare seg nesten uansett”

Det gjør de. Og selv om jeg er opptatt av evolusjonsaspektet ved tilværelsen og stor fan av Terje Bongard, mistenker jeg at han rett og slett på visse punkter er en akkurat så mye for mye av en anstendig og rettskaffen person selv at han undervurderer disse forskjellene mellom personlighetstyper en smule (det er helt vanlig, nærmest hovedregelen for de mer likefremme blant oss, og en av grunnene til at manipuleringen kan fungere), og derfor tror at et tett nok samfunn vil være en garantist mot manipulerende personligheters muligheter til å komme noen vei med usosiale påfunn. Det tror dessverre ikke jeg, og kan legge til at det ikke bare har å gjøre med de mest dyktige manipulatorenes evner, det har like mye å gjøre med at alle andre, folk flest (mennesker) er korrupte, eller i hvert fall har et iboende potensiale for å la seg korrumpere.

Men når det er sagt, det ligger uansett en forbedring fra status quo i små IDG’er: De er små! Det har flere fordeler både i denne konkrete sammenhengen og ellers enn jeg skal komme inn på akkurat her, men hvis vi lar utopier være utopier, mener jeg små, lokalt baserte, mest mulig autonome enheter er det beste sosiale og økonomiske rammeverket for individet og inngruppa, også mht. ovenstående.

Holder for øvrig på med et lengre essay om ting som grenser mot hva vi diskuterer her. Selvpisking, staten og evnen til frihet og ansvar under ulike måter å organisere tilværelsen på vil være sentralt. Jeg legger ut lenker når jeg anser meg ferdig. - AF

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.