Skip to main content

Gudinnen Servoglobus

AKIS (avanserte konkurranse-industrielle system) og alle AKIS servile lakeier avskyr alt og alle som ikke ønsker å underkaste seg Servoglobus, vår tids store gudinne!
'Servoglobus’ betegner en global datamaskin-styring, hvor ’servo’ både står for ’automatisk forsterket’ og for ’servise’ eller ’servering’; ’globus’ angir et kuleformet kart istedenfor en levende prosess. Det er altså snakk om en styring av jordens menneske- og natursystem ut fra en mekanistisk modell, hvor små impulser gir sterke effekter, hvor de viktigste prosessene skjer via sammenhengende robot-operasjoner slik at de produktene menneskene trenger serveres uten menneskelig slit, verken kroppslig eller åndelig, og hvor det platonsk-greske idealet om det kroppsfrigjorte menneske er endelig realisert. Med andre ord en tilstand hvor en ingeniørskapt global serveringsdame har erstattet Gaia, biosfæreorganismen som i 3 ½ milliarder år har improvisert myriader av veier og løsninger uten hensyntagen til den spesielle etterspørselen etter varer og tjenester som kjennetegner det 20. århundres euro-amerikanske menneske. – Sigmund K. Setreng, Elvetid, s. 102
I Kanada blir man kastet ut av sitt hjem hvis man ikke tilber Servoglobus, hvis man ikke ønsker å underkaste seg hennes ritualer og påbud. Det er intet AKIS frykter mer enn GAIA, livets gudinne! Permakultur er Gaias kultur. De som praktiserer permakultur er av AKIS yppersteprestinner, teknokratene og økonomene, plassert lavere enn terrorister og tiggere. Vi har å underkaste oss Servoglobus, hun som søker å tilfredsstille alle våre lyster, hvem ønsker vel å avvise hennes yppige former?

Canada Bans Off-Grid Living (And It’s Happening In The U.S., Too)

Servoglobus, vår tids gudinne. Hvem ønsker vel å takke nei til hennes gaver? Nåde dem som velger Gaia, livets gudinne, framfor Servoglobus. Nåde de som tilber Gaia gjennom permakulturen. Da kommer AKIS yppersteprestinner, teknokratene, og kaster dem ut av sine hjem.

Det finnes dog de som våger å ta til motmæle mot Servoglobus og hennes servile tjenerskap, AKIS håndhevere, permakulturens motstykke. En av disse var øverskreiingen Sigmund Kvaløy Setreng, en av verdens største filosofer gjennom alle tider.

Som øverskreiing er jeg ikke lite stolt!

Foto: Juliana da Costa José Juhu

Comments

Popular posts from this blog

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…

Slippers in the Sand

From a beach on Bantayan, Philippines.

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…