Wednesday, August 12, 2015

Lommedemokratiet kan fornye parlamentarismen

Publisert hos OA torsdag 13. august 2015.

I går kveld var tre politiske representanter på døra for å gi informasjon om Høyre, og jeg må uttrykke respekt for at det fremdeles finnes mennesker som bedriver politisk grasrotarbeid. Derfor tok vi høflig imot valgkampmaterialet og en høyrekjærlighet, som veslejenta skal få som lørdagsgodt. Hun var nok enda mer imponert enn meg over at det kommer mennesker seint på kvelden for å gi henne kjærlighet på pinne.

Selv kommer jeg neppe til å stemme i år, med mindre det skulle finnes et parti som aktivt ønsker å nedkjempe den modernistiske UFO-strukturen noen ønsker å lande på Hovdetoppen. Dette fordi jeg mener dagens parlamentarisme mer og mer ligner et skuebrød, og ikke er skikket til å ta oss gjennom de økologiske og økonomiske krisene som venter oss.

Derfor trenger vi en fornyet parlamentarisme fundamentert i arbeidet. Øverskreiingen og økofilosofen Sigmund Kvaløy Setreng argumenterte for at arbeidet er livets kjerne, derfor bør også demokratiet ha sin rot i arbeidet. Atferdsøkologen Terje Bongard har utarbeidet nettopp en slik form for parlamentarisme!

Denne parlamentariske revitaliseringsmodellen har jeg i et nylig essay hos Kulturverk gitt den folkelige betegnelsen lommedemokratiet. Dessverre ble essayet for langt for OAs redaksjon, så jeg vil oppfordre til å gå inn på kulturverk.com for å lese det der.

Økofilosofen Nils Faarlund fra Skreia gav meg følgende tilbakemelding: "Mange takk for en opplysende og velargumentert artikkel!"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...