Skip to main content

Inkluderende kapitalisme fungerer ikke og er en farlig illusjon

En tankevekkende artikkel for de som tror at kapitalismen kan reformeres og gjøres mer inkluderende.

- Inclusive Capitalism won’t work and is a dangerous illusion

Hadde enda Bongard og lommedemokratiet de samme ressursene tilgjengelig som Bill og Melinda Gates, Oprah Winfrey osv., for å skape nye historier og metaforer. Dessverre lytter folk heller til Gates og hans fortellinger, enn til Bongard. Men Gates "programvare" for å redde verden fungerer nok dessverre ikke. F.eks. har han ikke programmert inn elementære forutsetninger for menneskeatferd, som handikapprinsippet, inngruppa, menneskets grådighet og kortsiktighet, etc. Så Gates programvare er dømt til å kræsje, og det hele vil gå i svart. En restart for å nullstille systemet vil ikke hjelpe oss da.
These days the loudest critics of the status quo are not social movements or labor unions; they are people like Bill and Melinda Gates, Sheryl Sandberg, Oprah Winfrey, and John Mackey. Each of them has a plan to solve the problems of society, and they use their power and reach to share their stories and implement their ideas.

Bill and Melinda Gates, for example, believe in the power of markets and the profit motive to solve problems like childhood disease and unequal educational attainment. They believe that these problems exist because markets don’t serve poor people equally, so institutions like the Gates Foundation need to step in and engage in ‘creative capitalism’ by commoditizing health care and using market logic to make public schools and teachers more ‘competitive.’

John Mackey, the CEO of Whole Foods Market, thinks we need to foster ‘true’ or ‘free-enterprise’ capitalism to save the planet from ecological collapse. He presents another new model called “conscious capitalism” that emphasizes free markets and entrepreneurship to optimize value for stakeholders and create an “operating system” that is “in harmony with the fundamentals of human nature” and the planet.

Sheryl Sandberg, COO of Facebook, is passionate about ending gender inequality, while Oprah Winfrey is concerned about anxiety, depression and alienation. Both women tackle these problems by emphasizing internal barriers like fear, socialization, and negative thinking. They encourage people, especially other women, to take charge of their lives by being assertive and thinking positive, and insist that if all of us as individuals think and act more productively then we will reach our goals—whether the goal is ‘feminism’ Sandberg-style or prosperity and happiness in the case of Winfrey.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.