Wednesday, August 12, 2015

Skriften på veggen vitner om et deflasjonskollaps

Les kommentar her.
Kapitalismen kverker seg selv, da det er lønningene til arbeiderklassen som holder oppe prisene på vanlige forbruksvarer, som er den egentlige pumpa for vekst. Derfor er det nå sannsynlig at vi er inne i et deflasjonskollaps, og deflasjonskollaps er stygge greier.

http://ourfiniteworld.com/2015/08/10/how-economic-growth-fails/

Man kan fremdeles håpe på at vi er inne i et katabolisk kollaps eller de smertefulle fødselsveene for den tredje revolusjon, måtte så være! Men for øyeblikket ser det for meg ut til at skriften på veggen vitner mest om et deflasjonskollaps.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...