Wednesday, August 26, 2015

Mitt liv er ikke bare mitt, det tilhører også andre

Svært ofte vil den som ønsker å begå selvmord argumentere med at de har rett til å bestemme over sitt eget liv. De hevder at de har krav på å bli kvitt sin egen depressive smerte, angst og følelsen av å være mislykket. I psykiatrien bruker vi heldigvis milliarder av kroner hvert år på å lære folk at smerten som fenomen blir ikke borte, den blir overført til andre ved selvmord. Summen av sorg, skyldfølelse, anger og unnlatelsesskyld er svær etter et selvmord. De aller fleste pasienter blir glad for å høre at sinnet deres ikke er deres til privat eie, men tilhører et engere fellesskap. Pasientens liv er viktig for de nærmestes liv. De mest syke eller fortvilte kjenner det ikke da, men vi stopper dem og behandler dem til de føler det og vet det. Det har vi blitt pålagt av Staten, med rette. - Dag Aarskog
Dette er et utdrag fra en meget viktig artikkel, som tar et oppgjør med vårt individualistiske tankesett.

Biologi, menneskesyn og assistert selvmord

Fremskrittspartiet, som er de lavsensitive og fremskrittstroendes parti, innser ikke at deres liv er del av en større kontekst. Derfor er de også suburbanitter, og kunne aldri tenke seg å bo i en økolandsby, som her i Hurdal.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...