Skip to main content

Er mandag den nye hviledagen?

Publisert i Oppland Arbeiderblad tirsdag 18. august 2015.

Min bestemor kunne aldri tenke seg å strikke på søndager, dette var synd! Hun tilhørte siste generasjon av en 500-årig tradisjon av luthersk pietisme. Nå er Gud død og den pietistiske tradisjon avviklet. Men i tomrommet etter Guds død har det langt fra blitt stille. De ekstroverte har fylt tomrommet etter Gud, og gjort søndagen til sin dag. Endelig, etter 500 år er de fri! Om to år er det 500 år siden Martin Luther spikret opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg, og det blir stor feiring. Men de som har størst grunn til å feire er nok de ekstroverte.

I dag reiste vi på Totenåsen for å plukke blåbær og grille, og håpet på en stille og fredelig søndag. Men det ble langt fra stille. To hytteeiere var ute med motorsaga si, den eine saga hørtes ut til å gå på fri eksos, og fra ei hytte hørtes hammerslag så det ljomet bergimellom. Hva var vel bestemors strikkepinner mot dette?

Søndagen er ikke lenger en hviledag, men en aktivitetsdag, hvor det virker som om det er om å gjøre å bråke mest mulig. Som kjent elsker de ekstroverte og lavsensitive action og støy. Den sittende regjeringa er de lavsensitives regjering, og ønsker nå også å gjøre søndagen til en handledag. Videre ønsker de snøscoterkjøring og annen dopaminfrigjørende motorsport velkommen i utmarka. Shopping og motorsport er begge deler dopaminfrigjørere, og her er vi ved sakens kjerne. De ekstroverte er født med lav dopaminfølsomhet, og trenger bråk, fart og spenning for å fylle opp igjen dopaminreservene. Det er ingenting de avskyr mer enn stille refleksjon og bønn, derfor har de stjålet søndagen fra kirken og gjort den om til en actiondag, slik at de kan føle seg vel med fulle dopaminlagre resten av uka.

Derfor er det nå mandagen som er blitt den stille dagen, når de ekstroverte har fått rast fra seg og roet seg ned noen hakk etter søndagen. Muslimenes fredag eller jødenes lørdag er heller ikke særlig rolige dager, og den kristne søndagen har utviklet seg til å bli et reint Helvete. Nei, gi meg mandagen!

Jeg vet ikke om det finnes noen religion som har mandagen som helligdag? Gjør det det konverterer jeg tvert! Hvis ikke kan det hende vi høysensitive bør starte en ny religion, hvor vi gjør mandagen til hvile- og helligdag. Så kan regjeringa og de lavsensitive få ha søndagen for seg selv.

Vi høysensitive utgjør faktisk 20 prosent av befolkningen. Ved lokalvalget vil jeg oppfordre alle høysensitive til å stemme på de partier som ønsker søndagsstengte butikker. Kanskje finnes enda mulighet for å ta tilbake søndagen? For i en verden som blir stadig mer stressende og støyende og full av alle slags stimuli, trenger vi søndagen som en stille hviledag mer enn noen gang!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.