Friday, August 21, 2015

Sveti Stefan: Bjorvikas motstykke

Slik kan det gjøres!

Her er kun "simplicity and inner calm".

Bjørvika er kun ego og AKIS (avanserte konkurranse-industrielle system) sitt pengeglis.

Bjørvikas funksjon er å sløve sansene slik at flest mulig normalsensitive blir lavsensitive, og de høysensitive knekkes.

Intet høysensitivt menneske kan overleve i Bjørvika, selv er jeg der kortest mulig tid, og da med bredbremmet hatt som jeg drar godt ned over øynene, slik at jeg kun ser asfalten.

Foto: Hans 084

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...