Friday, August 28, 2015

Naturgrønt hjørneskap

Det var noe helt spesielt med grønnfargen til dette hjørneskapet, som er å finne på setra på Eiktunet i Gjøvik. En slags naturgrønt som nærmest overstrømmer deg med livsglede. Dybden og gløden i denne grønnfargen er intet mindre enn et dikt!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...