Saturday, August 15, 2015

Unnlatelsesmobbing

Begrepet unnlatelsessynd er velkjent, men unnlatelsesmobbing virker som å være et ukjent begrep, da det fikk 0 resultat etter et søk på internettet.

Unnlatelsessynd er å unnlate å gjøre noe bra ingen vet om, eller som vi håper at ingen noensinne skal få vite at vi unnlot å gjøre. Unnlatelsesmobbing er å unngå å gjøre noe bra fordi man mener den andre personen har feil virkelighetsoppfatning.

Unnlatelsesmobbing utføres stort sett av lavsensitive og rammer de høysensitive. Høysensitive personer (HS-person) reagerer 3-5 ganger sterkere på stimuli og opplevelser enn andre. Derfor forstår ofte ikke de lavsensitive at de bedriver unnlatelsesmobbing, tvert imot kan de mene at de ved å aktivt overstimulere en HS-person gjør en god gjerning, ved å konformisere denne merkelige personen til å bli en "god" samfunnsborger.

Et godt eksempel er den forrige leiligheta vi bodde i på Bassengvegen 6 i Gjøvik, hvor ei kvinne som var utdannet barnearbeider unnlot å la være å sitte oppe om natta med sine venner og røyke til 3-4-tida om morgenen, selv om vi gjorde henne oppmerksom på at vi fikk leiligheta vår full av røyk og hadde ei nyfødt datter.


Her var det tobakksrøyk, men det kunne like gjerne vært lysforurensning, støyforurensning, stråling eller estetisk forurensning.

Slik er det altfor ofte å være høysensitiv, vi ber våre medmennesker på våre knær om å være medspillere, men de reagerer med å bli motspillere, fordi høysensitivitet ikke er et akseptert personlighetstrekk i samfunnet. For de lavsensitive blir dette personlighetskræsjet lett match, de reagerer jo selv ikke på overstimuli og har samfunnets aksept og støtte, og kan derfor knekke denne merkelige HS-personen som en fyrstikk uten at det får noen som helst konsekvenser. Tvert imot mottar de ofte en stilltiende applaus fra "gode" samfunnsborgere!

Les også min artikkel om dumskapsfullhet.

UNNLATELSESMOBB
UNNLATELSESMOBBER
UNNLATELSESMOBBING

2 comments:

  1. "Det er nok mange som opplever ulike aspekter av dette, og mye skyldes nok manglende forståelse for at om noe ikke sjenerer oss, så kan det ikke sjenere andre heller, de er bare vanskelige med vilje...
    Vennlig hilsen
    Foreningen for høysensitive"

    ReplyDelete
  2. http://forskning.no/arbeid-mobbing/2015/10/sanksjoner-monner-mot-mobbing

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...