Skip to main content

Oksbakken på Totenåsen

Oppdatering


Med glede kan jeg melde at store deler at tilplantingen på vestsida av bekken nå er ryddet. Det er enda litt tett noen steder, men tar man en liten runde til med motorsaga, samt ikke minst noen runder med en tung sladd for å få jevnet ut de gamle pløyingene, kan dette bli riktig bra. Man må da huske på å være forsiktig med de mange einerbuskene som har kommet til, da dette er fine kulturplanter.

Ps! Dropp for all del elektrifiseringen av åsen, slik Eidsiva nå ønsker det! Hytteeiere, boikott Eidsivas initiativ! Husk at dette er kommunen til friluftslivskonge Nils Faarlund!

************

Innlegg publisert i Oppland Arbeiderblad 7. august 2008. Dessverre har fremdeles ingen tatt tak i denne kulturvandaliseringen av de en gang så vidstrakte Oksbakksvollene på Totenåsen. Som guttunge kjentes det å komme hit som å komme til prærien.

Da hestefølget på åsen kom dundrende inn over Oksbakksvollene, var dette det nærmeste en guttunge kunne komme den amerikanske prærien på Toten. Dette var den gang hele familien samlet seg for å se Zeb Macahan på TV. Hvordan kunne noen få seg til å pløye opp og plante ned denne kulturarven?

-Wikimedia.

Synd er det imidlertid at Eidsiva planlegger å legge strøm til Oksbakken. Dette vil undergrave det tradisjonelle hyttelivet, samt gi unødvendig lysforurensning. Mørke og stillhet, to gaver vi har altfor lite av i vår moderne verden. La åsen forbli mørk, kun prydet av stjernenes og månens magiske lys.

Oksbakken

Vollene på Oksbakken ble etter sigende tilplantet med nåleskog fordi bekken mellom dem lå i nedslagsfeltet til Lensbygda Vannverk, og man slik ønsket å forhindre dyreansamlinger som kunne forurense bekken med tarmbakterier. Lensbygda Vannverk er forlengst nedlagt.

For vollen på østsiden av bekken er denne skogreisningen for så vidt grei, da skogen her vil skjule vegen og det ikke er hytter på denne siden. På den andre siden av bekken, mot hyttefeltet, bør vollen tilbakeføres før det er for sent.

Noen grunner til dette er:
  • Åpne kulturlandskap som bryter skoglandskapet er et særtrekk ved norsk natur, og skaper trivsel og variasjon for dyr, planter og mennesker.
  • Vollen vil være et minne om forgangne tider, da det bodde mennesker her langt ute på åsen.
  • Vollen ligger sentralt til i et hytteområde i vekst, og vil være et trivselsmoment.
  • De store dyreansamlingene som beiter på vollen er et hyggelig innslag, ikke minst for de yngste. Altfor mange barn har for lite kontakt med de tradisonelle husdyra våre.
  • Vinterstid er vollen en fin akebakke for barna.
  • Stedet har vært et samlingspunkt for å se til dyr på beite.

Oksbakksvollene før skjendingen.

-Wikimedia.

-Flickr.

Det gamle tunet på Oksbakken. Fellesmisjonen stod sterkt også her midt ute på Totenåsen, og her var husmøter i min fars barndom. Han minnes at de satt på gulvet grunnet for lite stoler. De hadde ca 10 barn, som gikk til fots ned til gamle Stange skole, en vandring på omkring 10 km i all slags vær.

Nå er denne gamle gården borte og blitt partert for å gi plass til åsbunkerne, som selvsagt ikke er annet enn den idealiserte totenbunkeren i fri natur. Ikke en gang ei informasjonstavle om livet på Oksbakken er satt opp.

-Wikimedia.

RelatertComments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?