Friday, June 2, 2017

The Man Who Planted Trees

I Norge har vi ikke hatt disse restriksjonene. Tvert imot ”raserte” danskekongen eikeskogene i Sør-Norge på jakt etter skipstrevirke i årene 1500-1750 (Skard 2002) med den følgen at store eiker blei avvirka. Samtidig foregikk det storstilt hugst av eik til kullbrenning ved de mange jernverkene. Behovet for kull var enormt, og all lett tilgengelig skog blei avvirka (Heggland 2006). De siste femti åra har det blitt drevet et bevisst treslagsskifte. Eik har blitt erstatta med gran som har raskere vekst/høyere produksjon, noe som gir grunneier raskere utbytte. Eik har blitt hogd for å gi lys til granplantefelt og etterlatt i skogen, eller eika har blitt gitt bort på rot til vedhogst, for så å bli erstatta med gran. Derfor er det mest på utilgjengelige steder man i Norge kan finne gamle eikeskoger med naturskogspreg. - http://www.soppognyttevekster....
Norges eikeskoger har lidd en trist skjebne. Noe av det beste vi kunne gjøre for våre etterkommere, er å bygge opp igjen disse eikeskogene. Oljefondet vil de ikke ha noen glede av. Eika kan bety forskjellen på liv eller død for mange mennesker.

Forresten er Helgøya verdens nordligste sted hvor eika kan frø seg selv ved eikenøtter.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...