Monday, June 5, 2017

Eiktunet pinsen 2017

Images from Eiktunet Free Air Museum Pentecost 2017.

Mot mølla.

Ein skigard kan'kje vara evig, veit du, ...

Ved karussdammen.

Omsider var kornet i jorda for jordene opp mot Bergstoppen.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...