Skip to main content

Grendevandring + litt økofilosofi

Kommentar her.
Selv kjenner jeg også på dette naget til samfunnet, de siste dagene særlig for hvor stygt og malplassert pumpehuset nedenfor den gamle brønnen ved herr Fossemøllens øyensten ble: http://permaliv.blogspot.no/2017/05/pumpehus-gravsteinsmonument-grendekultur.html

Sist høst gikk jeg bort fra å blogge på PermaLiv, da jeg tenkte at samfunnet beveger seg kun mot PermaDød. Men har gått tilbake de siste dagene, først og fremst fordi det er så vanskelig å bygge opp igjen en ok leserskare på en ny blogg, men også fordi jeg har begynt å tenke at selv om verden stort sett går et museskritt fram og tusen kjempeskritt tilbake, får man allikevel prøve å skape seg sine små flekker av PermaLiv i hverdagen. Slik profeten Jeremia gjorde det, hvor han plantet et tre da hans folk ble ført til fangenskap i Babylon.

Imidlertid har jeg inderlig lyst til å sprenge dette pumpehuset, og med dette bli Øverskreiens første terrorist. En terrorist til forsvar av en tapt grendekultur. Forresten hadde vi grendevandring etter grenda mi i går, og det var en velsignet opplevelse. Her fikk jeg høre så mange historier, og så mange steder fikk ny og dypere mening. I Holmstadengen, hvor emissær Dahl holdt til, har taket begynt å falle sammen under vinteren. På et vis er denne neglisjeringen som å spytte på våre forfedre. 
Vandrerne ankommer Holmstadengen, grendevandringens høydepunk. Dette blir nesten som under emissær Dahls tid, da vennene kom fra vennesamfunnene rundt Totenåsen for å lytte til hans ord ved Skreiens bedehus.

-Wikimedia.
Dette fikk meg til å tenke at pumpehuset ved Grythengen er lik ei spyttklyse fra Teknisk Etat. De har ikke respektert tunet ved ikke å samordne pumpehuset med tunet. Det har videre liksom blitt plassert på en pidestall, lik et tronende seiersmonument over en tapt grendekultur. Jeg er ikke i tvil om at de kunne ha unnlatt den øverste ringen på pumpebrønnen, slik at pumpehuset heller hadde blitt bygd inn i bakken, og ikke fått dette tronende seiersmonument-uttrykket. Det er som om pumpehuset roper ut: Grenda deres har gått fra Kristus til Servoglobus!
Spyttklysa fra Teknisk Etat!

Grythengen var grendas velkomstsportal. Nå står pumpehuset her og liksom roper ut til alle som ankommer grenda til Totenåsens apostel: Grenda deres har gått fra Kristus til Servoglobus!

Jeg ble sjokkert da jeg fikk vite at dette pumpehuset er fullt av pumper og annen djevelsk teknologi. Jeg trodde ærlig talt at dette skulle plasseres nede i pumpebrønnen, under bakkenivå. Så her blir nok en herlig dur.

Ellers er det fire feil ved dette pumpehuset:

1. Det skulle ikke vært plassert ved bebyggelsen på tunet.

2. Når det først er plassert ved tunet, skulle det underordne seg tunet, og justeres slik at det ble liggende parallelt med stabburet. Men det ligger heller ikke parallelt med vegen. Det virker helt tilfeldig plassert.

3. Det skulle ikke blitt plassert på en haug, lik en pidestall, lik et seiersmonument eller trofe. Den øverste ringen på pumpebrønnen burde vært fjernet, slik at pumpehuset ble liggende inn i bakken.

4. Den svarte fargen er dyster, det skulle vært rødmalt.

Kanskje sprenger jeg en dag hele pumpehuset i lufta, og ender mine dager som Øverskreiens første terrorist?
Tenk at Sigmund Kvaløy Setreng tråkket sine ungdomssko her! Og Nils Faarlund bor fremdeles ved Bilitt. Faarlund, hvilket betyr furulund, er et godt navn på Nils. Han har den samme roen og majesteten over seg som furulunden. Men hans person er som Bilitt, eller bi litt. I fjor sommer fikk jeg den uendelige glede å være med ham på en vandringstur oppe på Kveemsåsen, og hele tiden var det noe å undre seg over, eller bi litt. Han er 80 år, men har bevart barnets evne til undring, selv om han fremdeles er ved sine fulle fem og vel så det.
Økosof og friluftslivsgeneral Nils Faarlund drikker te på verandaen ved Faarlund på Bilitt. Hans venn og tidligere Øverskreiing Sigmund Kvaløy Setreng advarte oss mot den falske gudinnen Servoglobus, som nå har lagt det historiske elvebruket Grythengen for sine føtter.
Forleden dag fant jeg ved en tilfeldighet at en gammel samtale fra NRKs Verdibørsen med Terje Bongard i 2013, som lenge har vært senket i arkivene, plutselig har blitt tilgjengelig igjen til evig tid!

- Vi er ikke snille i store samfunn: https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/MKTR04002613/29-06-2013#t=1m23s

Hurra! Folk var snillere før, simpelthen fordi de levde i småsamfunn. Også i grenda mi. Under grendevandringen i går så jeg igjen at noen hadde tømt et traktorlass med søppel nedover dalsida mi mot Olterudelva, som for meg er hellig. Dette selv om jeg har fått lagt opp noen større steiner der, for å hindre slikt. Så dette er gjort av rein djevelskap av noen som hater meg. Jeg har min mistanke om hvem det er, da traktoren av hjulsporene å dømme var rygget så langt bakover at det her er snakk om en liten traktorhenger, da kun en slik kunne få plass mellom steinene og traktorsporene. En av disse småtraktor-kjørerne hater meg dypt og inderlig etter artikkelen "Skreia er tapt i mitt hjerte" hos Kulturverk.
Dette er ikke gjort av ubetenksomhet, men av uvilje. Johan Solhaug skrev i sine memoarer at det var en mørk tid i Øverskreien før emissær Dahls ankomst. Nå er igjen mørkemenn på ferde i grenda. Traktoren har i ly av nattens mulm og mørke rygget inn mot steinene, som tydelig viser at dette ikke er en dumpingplass. Hjulsporene er tydelige, og viser ved sin avstand til steinene at det har vært benyttet en mindre henger.

På sett og vis er denne ugjerningen terrorisme mot sivile, så jeg kom nok for seint til å bli Øverskreiens første terrorist. Men sprengte jeg pumpehuset ble jeg vel statsterrorist, og da i alle fall Øverskreiens første statsterrorist.

Men det er nok bedre å lytte til Faarlund, og la vegen bli til mens man går. "Vegen er målet", som Setreng sier det. Så jeg får vandre videre mot nye mål, og har med dette allerede nådd livets mål.

-Wikimedia.
Men la oss glede oss over intervjuet med Bongard, som har blitt tilgjengelig igjen til evig tid. Fordi Bongard har svaret på de sivilisasjonskrisene som drøftes i denne artikkelen. Massesamfunnet er den visse død. Stammesamfunnet er PermaLiv!

- Fra massesamfunn til stammesamfunn: http://www.kulturverk.com/2012/10/12/fra-massesamfunn-til-stammesamfunn-terje-bongard-hos-nrks-verdiborsen/

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.