Skip to main content

Awesome from Contractor Courtg

Christopher Alexander
Hi there–
As a builder, but also one who absolutely loves all of Christopher Alexander’s thinking, I can’t help but defend the builder side of the equation. The fact of the matter is, we must pay our workers. Even the hours where they weren’t fully productive, their mistakes, their sick days, their health insurance. All of this requires money. And money has limits, as you and your wife know, or else you wouldn’t have employed the help of a developer, or the plans that were sketched far away, used a hundred times over, and had no “I” in them. The struggle for us as builders, for you, for all living systems, is how to adapt to the limitations that surround us and still *make* something that brings wholeness, that brings life. In fact, somehow the theory needs to expand that the quality of sadness/the void, even the boundaries themselves, are thanks to acts of destruction, non-creation, obliteration. I must say, that after 10 years of blood, sweat, and many tears, we still don’t know how to make a construction process that feels “healing and whole,” unless, at the outset, there is mutual acceptance by all parties involved, that stress and limitation is part of the process. Construction is stressful for clients, stressful for workers and hard on their bodies, stressful for estimators and their capacity for risk, every phase is fraught with setbacks and obstacles. As much as I love Christopher Alexander, I’m disappointed that his theories of wholeness don’t seem to touch on this tension as much as need be. For example, the primary structures are themselves coping with tensions: the load bearing wall, the constraints of the weight of a roof, the need for light and yet also warmth. Being a builder is carrying the weight of many conflicting tensions: budget, market forces, workers, clients emotions, and simply how to get the thing built. I wonder if (and sort of know, in fact) much of the client tension is due to their not adapting to their own limitations: not choosing a structure simple enough to afford while still implementing the “I” and the natural contours needed to feel alive, choosing a competitive bidding process where each contractor is forced to be wheedled down to the bottom line, demanding kickbacks that induce stress and survival mode to the whole process. As consumers, we want the cathedrals and fortresses of kings (and their beauties) while not recognizing that we are confined to the wages of peasants, not conquerors. I’m sure most peasant homes are now demolished because, in the end, they didn’t possess the stature of those more formidable relics of beauty that took years of labor to unearth the resources, plan, and construct (and were the product of conquering peoples and treasure and political systems.) But it was the humble peasant home (if they had one) that the workers returned to after applying their masterful craft. I’m meandering, but all this to say: be gentle with the makers. And accept the forces of limitation as a responsibility. I do not mean to judge you and your wife— only to ask that you also not judge your builder for offering only what he, in his/her life, was able to contribute. - Courtg
No doubt we need a political and spiritual revolution!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…