Skip to main content

Positive Space: No Leftovers

By Tom Kabula.
“In the present Western view of space…we tend to see buildings floating in empty space, as if the space between them were an empty sea.”
Christopher Alexander, p. 174, Book One, The Nature of Order

“The definition of positive space is straightforward: every single part of space has positive shape as a center. There are no amorphous meaningless leftovers.”
Christopher Alexander, p. 176, Book One, The Nature of Order

No leftovers, what a concept!

When I first read Alexander’s ‘Positive Space’ pronouncements, I began seeing the world differently. Even though throughout architecture school we were told to see the primacy of space, it seemed that most of the high grades in design studios were going to projects with good, object-like form. I knew space was important, but because I couldn’t tie the idea to a larger more meaningful understanding of the world, it didn’t stick.

But a world without leftovers was a thought I could get my head around. The proposition induces a question of the opposite: what kind of world produces leftovers? Leftover land, cultures, people, thoughts and for architects, leftover space. Many point to the western mind’s propensity to see the world as a mechanism where everything, including nature, is assembled from discrete parts. In this mindset there are ‘parts’ and there is the ‘nothingness’ between and around the parts. It is easy to see how one organizes a building by choosing to assemble certain parts, leaving other parts selectively out of the mix. In other words, the mechanistic worldview gives one the seeming power to exclude, producing leftovers as a matter of course.

What kind of worldview cannot conceive of leftovers? One that sees the universe as already whole, where there are no discrete parts, where everything is connected, a part of everything else, undivided. It is in this world where the property Positive Space is a natural characteristic exhibited by both natural and man-made features. Architecture, in this world, is a set of attributes, unfolded from everything around it. No leftovers.

The person who plotted and those who placed this new pumping house at my family's farm saw it as floating in empty space, suffering from a Western world view.

Contrary to strengthening the space between the buildings upon the farm, it's weakening this space as a center, making it less positive. If it was parallel to the storehouse or "stabbur" upon the courtyard, the space would have become filled with more centeredness.

Now the pumping house is floating in open space, creating no positive space around it, and weakening the positive space that was there before. Thus it becomes the opposite of good architecture: "Architecture, in this world, is a set of attributes, unfolded from everything around it."

In addition the pumping house is situated upon a small mound, while it very well could have been laid into the ground. In this way it's hoovering, not being submissive to its surroundings and the old buildings that are already there, stealing their attention.

All this is disrespectfully!
The POSITIVE-SPACE transformation. This transformation is one of the most important and profound, but it is one of the hardest to define. It may be applied to any center, and helps to shape some of the so called “empty” spaces which fill out the interstices within the original center. The “positiveness” of space comes from a combination of good shape, local symmetries, boundedness and above all from the appropriateness of the space for purposes. This transformation is applied most typically to the latent centers formed in the space between other centers, thus giving these otherwise leftover spaces definite and recognizable form. - Christopher Alexander

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…