Skip to main content

Positive Space: No Leftovers

By Tom Kabula.
“In the present Western view of space…we tend to see buildings floating in empty space, as if the space between them were an empty sea.”
Christopher Alexander, p. 174, Book One, The Nature of Order

“The definition of positive space is straightforward: every single part of space has positive shape as a center. There are no amorphous meaningless leftovers.”
Christopher Alexander, p. 176, Book One, The Nature of Order

No leftovers, what a concept!

When I first read Alexander’s ‘Positive Space’ pronouncements, I began seeing the world differently. Even though throughout architecture school we were told to see the primacy of space, it seemed that most of the high grades in design studios were going to projects with good, object-like form. I knew space was important, but because I couldn’t tie the idea to a larger more meaningful understanding of the world, it didn’t stick.

But a world without leftovers was a thought I could get my head around. The proposition induces a question of the opposite: what kind of world produces leftovers? Leftover land, cultures, people, thoughts and for architects, leftover space. Many point to the western mind’s propensity to see the world as a mechanism where everything, including nature, is assembled from discrete parts. In this mindset there are ‘parts’ and there is the ‘nothingness’ between and around the parts. It is easy to see how one organizes a building by choosing to assemble certain parts, leaving other parts selectively out of the mix. In other words, the mechanistic worldview gives one the seeming power to exclude, producing leftovers as a matter of course.

What kind of worldview cannot conceive of leftovers? One that sees the universe as already whole, where there are no discrete parts, where everything is connected, a part of everything else, undivided. It is in this world where the property Positive Space is a natural characteristic exhibited by both natural and man-made features. Architecture, in this world, is a set of attributes, unfolded from everything around it. No leftovers.

The person who plotted and those who placed this new pumping house at my family's farm saw it as floating in empty space, suffering from a Western world view.

Contrary to strengthening the space between the buildings upon the farm, it's weakening this space as a center, making it less positive. If it was parallel to the storehouse or "stabbur" upon the courtyard, the space would have become filled with more centeredness.

Now the pumping house is floating in open space, creating no positive space around it, and weakening the positive space that was there before. Thus it becomes the opposite of good architecture: "Architecture, in this world, is a set of attributes, unfolded from everything around it."

In addition the pumping house is situated upon a small mound, while it very well could have been laid into the ground. In this way it's hoovering, not being submissive to its surroundings and the old buildings that are already there, stealing their attention.

All this is disrespectfully!
The POSITIVE-SPACE transformation. This transformation is one of the most important and profound, but it is one of the hardest to define. It may be applied to any center, and helps to shape some of the so called “empty” spaces which fill out the interstices within the original center. The “positiveness” of space comes from a combination of good shape, local symmetries, boundedness and above all from the appropriateness of the space for purposes. This transformation is applied most typically to the latent centers formed in the space between other centers, thus giving these otherwise leftover spaces definite and recognizable form. - Christopher Alexander

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Når de som skulle ha støttet har sviktet, er det godt å vite at ikke Wikimedia-fellesskapet har det. Rørende er det hvordan de oppretter mappesystemer over bildene mine fra Holmstadenga og Grythengen og andre steder, og ellers legger dem i alle relevante mapper. Dette er mye jobb, og man føler stor takknemlighet over å bli tatt slik på alvor av mennesker man ikke kjenner.
Virkelig inspirerende er det, og dette oppmuntrer til å ta mange flere bilder fra grenda mi. Den dagen Holmstadengen har falt ned og blitt til jord, og Grythengen er solgt til fremmede fordi jeg ikke orket mer av all motstand og fiendskap, tipper jeg noen omsider vil vite å verdsette min innsats.

Riktig fint ville det vært hvis man også fikk inn noen fotografier som er over 70 år gamle, som er utløpsdatoen for åndsverk i Norge.

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Fremtidsdystopi på Hovdetoppen

Stats/markeds-duopolet går sammen om en UFO-landing på Hovdetoppen, et monument for Fremskrittet midt i Gjøvik by. Hvorfor kunne de ikke bare ha bygd opp igjen den gamle og hyggelige restauranten som brant, istedenfor denne gigantiske etterligningen av Apples hovedkvarter i California?

Trodde disse planene var stanset av MDG, men neida, og det skal ikke forundre meg om de støtter dem denne gangen. Hadde tenkt meg på visning i Bassengvegen i dag, men da jeg så i Gjøviks blad at disse planene er tatt fram igjen i et enda større format enn forrige gang, med hele 200 rom for UFO-hotellet på selve toppen pluss 350 boenheter i solhellinga nedenfor toppen, vil denne grønne lunga midt i byen bli ødelagt.
Resultatene fra vår forskning viser at elementer fra den fredelige atmosfæren - stillhet, varierte muligheter, god sosial atmosfære og tilknytning til steder gjennom for eksempel historiske bygg - er veldig viktig. De stille og fredelige steder er gjerne knyttet til opplevelse av parker, vann…