Skip to main content

Teknisk etat i Østre Toten sviktet som gartnere av vår hage

Til Teknisk Etat i Østre Toten
Hei!

Legger ved følgende bilde:

File:Gården Røise på Skreia på Øtre Toten.jpg - Wikimedia Commons
Prøv å forestille deg at våningshuset på Røysli står 15 grader skjevt ifht. tunet. Jeg er sikker på at dette vil gi deg en følelse av vertigo, på samme vis som jeg opplever det når jeg kommer ut på tunet på Grythengen nå etter pumpehuset. Dette skyldes at "Positive Space" - transformasjonen ikke kun er en del av den ytre fysiske verden, men også en del av vår indre nedarvede biologi (biofilia).
I bokverket Norske gardsbruk finner man neppe et eneste tun hvor noe hus stikker ut fra sine omgivelser, slik dette pumpehuset gjør det.

Forestill deg at våningshuset i det nederste gårdstunet ovenfor skulle stått 15 grader på skrå ifht. de andre bygningene i tunet. Alle vil intuitivt forstå at dette ville vært en strukturødeleggelse, dette skyldes at "Positive Space" og de 15 transformasjonene er en del av den menneskelige biologi, vårt biofile instinkt.
Man kan ikke bare dumpe et hus ned i landskapet uten at dette skjer som en generativ prosess utfoldet fra de omkringliggende strukturer. Dette skjer gjennom bruk av generative koder, som er teknologien for utfoldelse av helhet gjennom de 15 transformasjonene. Alt dette er beskrevet i "The Nature of Order", men gjennomgås også i følgende forelesning: Christopher Alexander Lecture at Berkeley, California
At dere flyttet pumpehuset vekk fra skogen var selvsagt helt nødvendig, og skjermingshaugen der ble da også strukturoppbyggende og et godt senter, denne ville vært umulig med pumpehuset der.

Pumpehuset slik det ligger nå kunne vært strukturbevarende var det lagt i harmoni med tunet og lagt litt lavere. Det finnes ingen unnskyldning for ikke å gjøre dette, dette er både en eldgammel tradisjon og en etisk plikt med hensyn til funnene i The Nature of Order, som støttes av flere fremragende vitenskapsfolk. Deres oppgave er å understøtte denne vitenskapen gjennom oppbygging av helhet i landskapet. Dette er et valg vi tar, slik Christopher Alexander presiserer det i et nyere essay:
- Making the Garden | Christopher Alexander
"Earth—our physical Earth and its inhabitants—sand, water, rocks, birds, animals, and trees—this is the garden in which we live. We must choose to be gardeners. We must choose to make the garden beautiful."
Teknisk Etat har ved Grythengen vært dårlige gartnere, og har valgt å ikke gjøre hagen vakker. Dere kan enda velge å omgjøre denne strukturødeleggelsen, å være gode gartnere. Dette er deres plikt!

Mvh,
Øyvind Holmstad
"A generative code is a system of unfolding steps that enable people in a community to create a wholesome and healthy neighborhood. The steps are governed by rules of unfolding that are not rigid, but depend on context, and on what came before. The rules work in a way that is similar to the rules that nature follows to unfold an organism or a natural landscape, much as genetic codes unfold embryos. But these rules unfold a neighborhood and its buildings from the whole, and lead to a unique result for each particular place.The rules tell you how to take specific steps, in a certain way that allows unfolding to proceed." - Christopher Alexander
Legger ved et lite budskap fra Christopher Alexander til Teknisk Etat og Østre Toten kommune, som jeg håper de vil ta til seg i sitt videre arbeid:


Pumpehuset står i dag som en Nazgûl og sprer frykt i sine omgivelser, bare å passere dette skrekkens hus fyller en med angst. Huset er fylt til randen av alskens djevelsk teknologi, i tjeneste for Servoglobus. Hvorfor har de ikke plassert pumpene nede i den kjempestore pumpebrønnen, men inne i dette pumpehuset, som jeg var sikker om at kun var et lite skur for å lette tilgangen til pumpebrønnen?

Jeg fylles av samme angst over å skulle passere Kronborgsætergrendas nye pumpehus, som hvis jeg måtte passere denne Nazgûlen. Begge står som dystre, skrekkinngytende voktere av ondskapens rike. Hvor ikke et snev av PERMAKULTUR skal få lov til å passere!

Comments

Popular posts from this blog

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …