Friday, June 9, 2017

Støtt kampen for lommedemokratiet

Ufattelig at ikke flere
lar seg inspirere
av mesterverket til
Terje Bongard.
Bongard oppgir at han er oppgitt, frustrert og tom for ideer. Mannen virker handlingslammet. Selvsagt er det meget frustrerende å ha svaret på hvordan vi kan skape en stabil sivilisasjon, samtidig som denne kunnskapen preller av på folks hjerner lik vann på teflon. Det blir imens produsert tonnevis av meningsløse artikler om etikk og lignende, som i det virkelige liv ikke vil ha noen som helst innvirkning på menneskeatferd.

Mennesker er som maur med store hjerner og går på autopilot, uten å ane hvorfor de føler, tenker og handler som de gjør. Atferdsøkologi bør selvsagt inn som pensun i barneskolen. Da kunne mennesker kanskje få en mulighet til selvrefleksjon og -forståelse. Imens handler folk kun ut fra instinkter, med bakgrunn i følelsesrespons. Kapitalismen får fram det verste i folk, og vår sivilisasjon ender i et lysglimt for så å glemmes i et evig mørke, i likhet med alle andre sivilisasjoner i universet.

Til høsten etablerer jeg firmaet Holmstad Foto Etc. AS, og jeg søker sponsorer og annonsører som kan støtte meg økonomisk i mitt videre arbeid. Egenkapitalen blir ganske god, selv om den kunne vært meget bedre med god finansiell rådgivning fra vår revisor, ved skattereformen av 2005.

Jeg har også kjøpt meg inn i Steigans firma Mot Dag AS, og håper å få til synergieffekter mellom hans og mitt firma.

Klarer jeg å reise 150.000 kr. i årlige sponsor- og annonseinntekter, er opplegget i boks. Hva jeg skulle trenge av midler utover dette kan jeg tære på av egenkapitalen fram til pensjonsalder. Jeg lever meget spartansk, det gjør også min kone, så det er ikke stort vi trenger.

Min kontaktinformasjon finnes i høyre sidefelt.

Å støtte meg er en måte å støtte Bongard og hans arbeid på. Men det kan hende du har bedre ideer? Dette vil være flott, her gjelder det å legge hjernen i bløt for vår felles framtid!

Avslutter med noen inspirerende samtaler med Terje Bongard:


- Verdibørsen om evolusjon, miljø og samanbrot. Terje Bongard, Lise Tingstad og Pål Steigan diskuterer her korleis det kan ha seg at menneskeslekta ikkje ser ut til å ta inn over seg dei globale miljøkrisene. Ein unik samtale med tre av Noregs mest visjonære, kunnskapsrike og intelligente tenkere!

- Vi er ikke snille i store samfunn!

- Følelsen vi mangler

- Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati

- Smertefølelsen

- Sorgfølelsen

- Arkiv over Terje Bongard hos NRK-radio

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...