Skip to main content

Støtt kampen for lommedemokratiet

Ufattelig at ikke flere
lar seg inspirere
av mesterverket til
Terje Bongard.
Bongard oppgir at han er oppgitt, frustrert og tom for ideer. Mannen virker handlingslammet. Selvsagt er det meget frustrerende å ha svaret på hvordan vi kan skape en stabil sivilisasjon, samtidig som denne kunnskapen preller av på folks hjerner lik vann på teflon. Det blir imens produsert tonnevis av meningsløse artikler om etikk og lignende, som i det virkelige liv ikke vil ha noen som helst innvirkning på menneskeatferd.

Mennesker er som maur med store hjerner og går på autopilot, uten å ane hvorfor de føler, tenker og handler som de gjør. Atferdsøkologi bør selvsagt inn som pensun i barneskolen. Da kunne mennesker kanskje få en mulighet til selvrefleksjon og -forståelse. Imens handler folk kun ut fra instinkter, med bakgrunn i følelsesrespons. Kapitalismen får fram det verste i folk, og vår sivilisasjon ender i et lysglimt for så å glemmes i et evig mørke, i likhet med alle andre sivilisasjoner i universet.

Til høsten etablerer jeg firmaet Holmstad Foto Etc. AS, og jeg søker sponsorer og annonsører som kan støtte meg økonomisk i mitt videre arbeid. Egenkapitalen blir ganske god, selv om den kunne vært meget bedre med god finansiell rådgivning fra vår revisor, ved skattereformen av 2005.

Jeg har også kjøpt meg inn i Steigans firma Mot Dag AS, og håper å få til synergieffekter mellom hans og mitt firma.

Klarer jeg å reise 150.000 kr. i årlige sponsor- og annonseinntekter, er opplegget i boks. Hva jeg skulle trenge av midler utover dette kan jeg tære på av egenkapitalen fram til pensjonsalder. Jeg lever meget spartansk, det gjør også min kone, så det er ikke stort vi trenger.

Min kontaktinformasjon finnes i høyre sidefelt.

Å støtte meg er en måte å støtte Bongard og hans arbeid på. Men det kan hende du har bedre ideer? Dette vil være flott, her gjelder det å legge hjernen i bløt for vår felles framtid!

Avslutter med noen inspirerende samtaler med Terje Bongard:


- Verdibørsen om evolusjon, miljø og samanbrot. Terje Bongard, Lise Tingstad og Pål Steigan diskuterer her korleis det kan ha seg at menneskeslekta ikkje ser ut til å ta inn over seg dei globale miljøkrisene. Ein unik samtale med tre av Noregs mest visjonære, kunnskapsrike og intelligente tenkere!

- Vi er ikke snille i store samfunn!

- Følelsen vi mangler

- Inngruppa som styrende prinsipp i et bærekraftig demokrati

- Smertefølelsen

- Sorgfølelsen

- Arkiv over Terje Bongard hos NRK-radio

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…