Wednesday, June 14, 2017

Utopisten Erik Bye

“Politikerne må en dag lære, både i Norge og andre steder, at de ikke er våre herrer. I demokratiene skal de være klar over, hver eneste dag de våkner, og hver eneste kveld de går og legger seg, at de er våre tjenere. De er folkets tjenere! De skal stå i givakt for oss i demokratiet! Det er noen av dem som tror at de er blitt herrer, men der tar de faktisk feil. Der må de en gang lære at de tar feil. Eller så er demokratiet bare dill-ball.” - Erik Bye
Erik Bye kan bare drømme. Dette kommer aldri til å skje innenfor et politisk demokrati. Det vil alltid være de beste show-offerne som vinner innenfor dagens parlamentarisme, og disse deltar ikke for å tjene folket, men for å bli sett. Det er deres egen sosiale status som står i fokus, ikke folkets beste, og gjør de ikke sitt beste for å tilfredsstille folket med materielle lovnader og tomme løfter om en rosenrød framtid, blir de ikke gjenvalgt. Dagens politikere er rosa-politikere, og det finnes ikke fnugg av forskjell på disse og rosa-bloggerne, selv om de fleste bærer slips.

Imidlertid kan vi bygge et nytt representativt demokrati, hvor inngruppa avslører narsisstene og sjarlatanene, og ikke sender disse videre oppover i det parlamentariske systemet. Dette kalles InnGruppe-Demokratiet (IGD), basert på RID-modellen til Terje Bongard (Representative Inngruppe-Demokrati).

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...