Skip to main content

Kan InnGruppe-Demokratiet redde oss fra den universelle kapitalistfella?

Hvorfor har vi ikke funnet intelligent liv i universet? Trolig fordi intelligente sivilisasjoner har utviklet kapitalisme og utslettet seg selv etter noen få tusen år. Kan vi utvikle en demokratiform som kverker kapitalismen, slik at vi slipper å gå i kapitalistfella og utslette oss selv, lik resten av universets tidligere sivilisasjoner fram til nå?


Noen kommentarer til videoen:
Svært bra video og nærmest et ekko av Bongards siste samtale i “Mellom himmel og jord”: https://radio.nrk.no/serie/mellom-himmel-og-jord/DMTL04000417/22-01-2017#t=17m56s

Vi har ingen innflytelse over produksjonen i dagens politiske demokrati, hvilket er helt meningsløst, da det er denne som er eksistensgrunnlaget vårt og det er de kapitalistiske produksjonsformene som truer vår felles framtid. Derfor må vi få på plass et økonomisk demokrati!

Den globale kapitalismen er livsfarlig, da den fratar oss all lokal innflytelse, og framstår mer og mer som en overnasjonal, abstrakt enhet. Kort sagt et massesamfunn, og mennesker bryr seg ikke om miljøet i et massesamfunn. Globalistenes ideologi og tro på at vi tar ansvar som enkeltmennesker i en global økonomi vi ikke har noen kontroll over, er det reineste svada.

Mennesker tar kun ansvar for fellesskapet og miljøet i små inngrupper!
“Takk Øyvind, men fremdeles har ikke disse viktige kritikerne knekt koden med pengefølelsen, eller sett at det eneste Ellinor Ostrom mangler, er forståelse for inngruppestørrelsens betydning for politisk styring….” – Terje Bongard
----------
Demokratiet er stjålet fra oss! Kan man tenke seg noe mer patetisk enn disse nisseluene som hevder at har man ikke benyttet stemmeseddelen, har man heller ingen rett til å uttale seg? Som Goethe sier det: 
“None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”
Bongard ønsket å gi oss tilbake demokratiet: https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/MKTR04002613/29-06-2013#t=1m23s

Men ble stanset av Norges forskningsråd og stuet vekk i en insektskjeller på NINA av maktelitene.

LO kan vi ikke regne med. De har investert hundrevis av millioner hvis ikke milliarder i det kapitalistiske systemet.
----------
Hørte nettopp den mest plausible forklaringen på hvorfor vi ikke har funnet intelligent liv i universet:

Fordi sivilisasjoner utsletter seg selv etter noen få tusen år, de blir derfor svært vanskelige å oppdage.

Trolig har alle universets sivilisasjoner fram til dags dato utviklet kapitalisme og kverket seg selv. Terje Bongard er sannsynligvis den første intelligente skapningen i universets historie som har funnet svaret på hvordan vi kan bryte ut av denne onde sirkelen, hvor sivilisasjoner lyser opp et kort øyeblikk, utvikler kapitalisme og deretter slokner.

Det haster nå, ikke kun med tanke på vår sivilisasjon, men for alle framtidige sivilisasjoner i universet, at vi får innført RID-modellen, eller det Representative Inngruppe-Demokrati. Deretter kan vi utvikle en stabil sivilisasjon, slik at vi kan spre det ultimate demokrati til framtidige sivilisasjoner som gror fram i vår galakse og vårt univers.

Lykkes vi ikke med å implementere Bongards idè på jorden her og nå, er det ikke sikkert den noensinne dukker opp igjen i noe intelligent vesens hjerne til evig tid, i noen krok av vårt univers. Alle framtidige sivilisasjoner rundt omkring i de mange milliarder solsystemer er således dødsdømt.

Relatert


7 punkter fra Bongard

Vi har kunnskapen som trengs for å redde oss fra oss selv

Med hovudet i Riftdalen – frå olje veks ingenting

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Når de som skulle ha støttet har sviktet, er det godt å vite at ikke Wikimedia-fellesskapet har det. Rørende er det hvordan de oppretter mappesystemer over bildene mine fra Holmstadenga og Grythengen og andre steder, og ellers legger dem i alle relevante mapper. Dette er mye jobb, og man føler stor takknemlighet over å bli tatt slik på alvor av mennesker man ikke kjenner.
Virkelig inspirerende er det, og dette oppmuntrer til å ta mange flere bilder fra grenda mi. Den dagen Holmstadengen har falt ned og blitt til jord, og Grythengen er solgt til fremmede fordi jeg ikke orket mer av all motstand og fiendskap, tipper jeg noen omsider vil vite å verdsette min innsats.

Riktig fint ville det vært hvis man også fikk inn noen fotografier som er over 70 år gamle, som er utløpsdatoen for åndsverk i Norge.

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Fremtidsdystopi på Hovdetoppen

Stats/markeds-duopolet går sammen om en UFO-landing på Hovdetoppen, et monument for Fremskrittet midt i Gjøvik by. Hvorfor kunne de ikke bare ha bygd opp igjen den gamle og hyggelige restauranten som brant, istedenfor denne gigantiske etterligningen av Apples hovedkvarter i California?

Trodde disse planene var stanset av MDG, men neida, og det skal ikke forundre meg om de støtter dem denne gangen. Hadde tenkt meg på visning i Bassengvegen i dag, men da jeg så i Gjøviks blad at disse planene er tatt fram igjen i et enda større format enn forrige gang, med hele 200 rom for UFO-hotellet på selve toppen pluss 350 boenheter i solhellinga nedenfor toppen, vil denne grønne lunga midt i byen bli ødelagt.
Resultatene fra vår forskning viser at elementer fra den fredelige atmosfæren - stillhet, varierte muligheter, god sosial atmosfære og tilknytning til steder gjennom for eksempel historiske bygg - er veldig viktig. De stille og fredelige steder er gjerne knyttet til opplevelse av parker, vann…