Skip to main content

Kan InnGruppe-Demokratiet redde oss fra den universelle kapitalistfella?

Hvorfor har vi ikke funnet intelligent liv i universet? Trolig fordi intelligente sivilisasjoner har utviklet kapitalisme og utslettet seg selv etter noen få tusen år. Kan vi utvikle en demokratiform som kverker kapitalismen, slik at vi slipper å gå i kapitalistfella og utslette oss selv, lik resten av universets tidligere sivilisasjoner fram til nå?


Noen kommentarer til videoen:
Svært bra video og nærmest et ekko av Bongards siste samtale i “Mellom himmel og jord”: https://radio.nrk.no/serie/mellom-himmel-og-jord/DMTL04000417/22-01-2017#t=17m56s

Vi har ingen innflytelse over produksjonen i dagens politiske demokrati, hvilket er helt meningsløst, da det er denne som er eksistensgrunnlaget vårt og det er de kapitalistiske produksjonsformene som truer vår felles framtid. Derfor må vi få på plass et økonomisk demokrati!

Den globale kapitalismen er livsfarlig, da den fratar oss all lokal innflytelse, og framstår mer og mer som en overnasjonal, abstrakt enhet. Kort sagt et massesamfunn, og mennesker bryr seg ikke om miljøet i et massesamfunn. Globalistenes ideologi og tro på at vi tar ansvar som enkeltmennesker i en global økonomi vi ikke har noen kontroll over, er det reineste svada.

Mennesker tar kun ansvar for fellesskapet og miljøet i små inngrupper!
“Takk Øyvind, men fremdeles har ikke disse viktige kritikerne knekt koden med pengefølelsen, eller sett at det eneste Ellinor Ostrom mangler, er forståelse for inngruppestørrelsens betydning for politisk styring….” – Terje Bongard
----------
Demokratiet er stjålet fra oss! Kan man tenke seg noe mer patetisk enn disse nisseluene som hevder at har man ikke benyttet stemmeseddelen, har man heller ingen rett til å uttale seg? Som Goethe sier det: 
“None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”
Bongard ønsket å gi oss tilbake demokratiet: https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/MKTR04002613/29-06-2013#t=1m23s

Men ble stanset av Norges forskningsråd og stuet vekk i en insektskjeller på NINA av maktelitene.

LO kan vi ikke regne med. De har investert hundrevis av millioner hvis ikke milliarder i det kapitalistiske systemet.
----------
Hørte nettopp den mest plausible forklaringen på hvorfor vi ikke har funnet intelligent liv i universet:

Fordi sivilisasjoner utsletter seg selv etter noen få tusen år, de blir derfor svært vanskelige å oppdage.

Trolig har alle universets sivilisasjoner fram til dags dato utviklet kapitalisme og kverket seg selv. Terje Bongard er sannsynligvis den første intelligente skapningen i universets historie som har funnet svaret på hvordan vi kan bryte ut av denne onde sirkelen, hvor sivilisasjoner lyser opp et kort øyeblikk, utvikler kapitalisme og deretter slokner.

Det haster nå, ikke kun med tanke på vår sivilisasjon, men for alle framtidige sivilisasjoner i universet, at vi får innført RID-modellen, eller det Representative Inngruppe-Demokrati. Deretter kan vi utvikle en stabil sivilisasjon, slik at vi kan spre det ultimate demokrati til framtidige sivilisasjoner som gror fram i vår galakse og vårt univers.

Lykkes vi ikke med å implementere Bongards idè på jorden her og nå, er det ikke sikkert den noensinne dukker opp igjen i noe intelligent vesens hjerne til evig tid, i noen krok av vårt univers. Alle framtidige sivilisasjoner rundt omkring i de mange milliarder solsystemer er således dødsdømt.

Relatert


7 punkter fra Bongard

Vi har kunnskapen som trengs for å redde oss fra oss selv

Med hovudet i Riftdalen – frå olje veks ingenting

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!