Skip to main content

Things To Come

To giganter spår i dag at vi kan ha nådd "peak economy", Gail Tverberg og James Howard Kunstler. Tverberg tok grundig feil mht. oljeprisene i fjor høst, og mange har forlatt henne etter dette. Men nå får hun følge av Kunstler. Tverberg har som vanlig understøttet sitt syn med en mengde grafer:

- Falling Interest Rates Have Postponed “Peak Oil”

Kunstler leverer derimot et episk verk av knallsterk prosa, dette kan jeg slå fast selv om min engelsk ligger på BICS-nivå. En profetisk tekst for samtiden, hvor han refser oss for vår lettlivede livsstil og forkynner dommen som følger. Teksten går rett inn i en bibelsk tradisjon, den ligger ikke det ringeste tilbake for Jesajas flammende tale.

Ve alle som har stor gjeld, ve alle som har satset sin pensjon i aksjefond, hvis profeten Kunstler ser rett.

Things To Come


By James Howard Kunstler.

As our politicos creep deeper into a legalistic wilderness hunting for phantoms of Russian collusion, nobody pays attention to the most dangerous force in American life: the unraveling financialization of the economy.

Financialization is what happens when the people-in-charge “create” colossal sums of “money” out of nothing — by issuing loans, a.k.a. debt — and then cream off stupendous profits from the asset bubbles, interest rate arbitrages, and other opportunities for swindling that the artificial wealth presents. It was a kind of magic trick that produced monuments of concentrated personal wealth for a few and left the rest of the population drowning in obligations from a stolen future. The future is now upon us.

The future is now upon us. I think this photo is a nice example and expresses the whole situation, most of all the reluctance of consumers to spend money.

Photo: Michalovesphotography

Financialization expressed itself in other interesting ways, for instance the amazing renovation of New York City (Brooklyn especially). It didn’t happen just because Generation X was repulsed by the boring suburbs it grew up in and longed for a life of artisanal cocktails. It happened because financialization concentrated immense wealth geographically in the very few places where its activities took place — not just New York but San Francisco, Washington, and Boston — and could support luxuries like craft food and brews.

Quite a bit of that wealth was extracted from asset-stripping the rest of America where financialization was absent, kind of a national distress sale of the fly-over places and the people in them. That dynamic, of course, produced the phenomenon of President Donald Trump, the distilled essence of all the economic distress “out there” and the rage it entailed. The people of Ohio, Indiana, and Wisconsin were left holding a big bag of nothing and they certainly noticed what had been done to them, though they had no idea what to do about it, except maybe try to escape the moment-by-moment pain of their ruined lives with powerful drugs.

And then, a champion presented himself, and promised to bring back the dimly remembered wonder years of post-war well-being — even though the world had changed utterly — and the poor suckers fell for it. Not to mention the fact that his opponent — the avaricious Hillary, with her hundreds of millions in ill-gotten wealth — was a very avatar of the financialization that had turned their lives to shit. And then the woman called them “a basket of deplorables” for noticing what had happened to them.

And now the rather pathetic false promises of President Trump, the whole MAGA thing, is unraveling at exactly the same time that the financialized economy is entering its moment of final catastrophic phase-change. The monuments to wealth — especially the stock and bond portfolios and the presumed value of real estate investments — will surrender to a process you might call price-discovery-from-Hell, revealing their worth to be somewhere between little and nothing. The accumulated monstrous debts of persons, corporations, and sovereign societies, will be suddenly, shockingly, absolutely, and self-evidently unpayable, and the securities represented by them will be sucked into the kind of vortices of time/space depicted in movies about mummies and astronauts. And all of a sudden the avatars of that wealth will see their lives turn to shit just like moiling, Budweiser-gulping, oxycontin-addled deplorables in the flat, boring, parking lot wastelands of our ruined drive-in Utopia saw their lives rendered into a brown-and-yellow slurry draining clockwise down the toilet of history.

Nobody in power in this country is paying attention to how close we are to that epic moment — at least, they’re not talking about it. If the possibility of all that even occupies some remote corner of their brains, they surely don’t know how to prepare the citizenry for it, or what to do about it. The truth is that societies respond emergently to major crises like the imminent unraveling of our financialized economy, often in disorderly and surprising ways. I suppose we’ll just have to watch the nauseating spectacle play out, and in the meantime enjoy the Russian collusion melodrama for whatever it’s worth — probably more than a ticket to Wonder Woman or the new Tom Cruise Mummy movie.

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Når de som skulle ha støttet har sviktet, er det godt å vite at ikke Wikimedia-fellesskapet har det. Rørende er det hvordan de oppretter mappesystemer over bildene mine fra Holmstadenga og Grythengen og andre steder, og ellers legger dem i alle relevante mapper. Dette er mye jobb, og man føler stor takknemlighet over å bli tatt slik på alvor av mennesker man ikke kjenner.
Virkelig inspirerende er det, og dette oppmuntrer til å ta mange flere bilder fra grenda mi. Den dagen Holmstadengen har falt ned og blitt til jord, og Grythengen er solgt til fremmede fordi jeg ikke orket mer av all motstand og fiendskap, tipper jeg noen omsider vil vite å verdsette min innsats.

Riktig fint ville det vært hvis man også fikk inn noen fotografier som er over 70 år gamle, som er utløpsdatoen for åndsverk i Norge.

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Fremtidsdystopi på Hovdetoppen

Stats/markeds-duopolet går sammen om en UFO-landing på Hovdetoppen, et monument for Fremskrittet midt i Gjøvik by. Hvorfor kunne de ikke bare ha bygd opp igjen den gamle og hyggelige restauranten som brant, istedenfor denne gigantiske etterligningen av Apples hovedkvarter i California?

Trodde disse planene var stanset av MDG, men neida, og det skal ikke forundre meg om de støtter dem denne gangen. Hadde tenkt meg på visning i Bassengvegen i dag, men da jeg så i Gjøviks blad at disse planene er tatt fram igjen i et enda større format enn forrige gang, med hele 200 rom for UFO-hotellet på selve toppen pluss 350 boenheter i solhellinga nedenfor toppen, vil denne grønne lunga midt i byen bli ødelagt.
Resultatene fra vår forskning viser at elementer fra den fredelige atmosfæren - stillhet, varierte muligheter, god sosial atmosfære og tilknytning til steder gjennom for eksempel historiske bygg - er veldig viktig. De stille og fredelige steder er gjerne knyttet til opplevelse av parker, vann…