Saturday, June 10, 2017

To utopiske demokratier

Kommentar her.
Bongards idé om forholdet mellom borgere, økonomi og politikk er langt mer interessant.

- Verdibørsen om evolusjon, miljø og samanbrot. Terje Bongard, Lise Tingstad og Pål Steigan diskuterer her korleis det kan ha seg at menneskeslekta ikkje ser ut til å ta inn over seg dei globale miljøkrisene. Ein unik samtale med tre av Noregs mest visjonære, kunnskapsrike og intelligente tenkere: https://archive.org/details...

Direktedemokrati representerer heller ikke noen løsning. Løsningen er et økonomisk demokrati hvor vi organiserer produksjonen rundt inngruppa. Politiske partier er en uting og en relikvie fra den katolske kirke.

– Simone Weil: Partier dreper sannhet og rettferdighet: http://www.kulturverk.com/2...

Her er en annen samtale hvor Bongard påpeker hvor meningsløst et demokrati utenfor økonomien er: https://radio.nrk.no/serie/...

Hvorfor kaster dere bort tid og energi på å diskutere to politiske systemer, det politiske demokrati og direktedemokrati, som ikke har noen som helst relevans for de utfordringene vår sivilisasjon nå står overfor?
Framtida er usikker og svært sannsynlig farlig. Vi bestemmer i dag ikke over egen framtid: Ingen av de å stemme på har gode løsninger. Økonomien lever sitt eget liv og har penger som verdimål, dette tømmer ressursene fortere enn de gjendannes fordi økt forbruk gir økt pengeoverskudd. Menneskeatferd er ikke tilpasset å gjøre noe med dette i store samfunn: Vi må organisere oss for å få fram evnene til samarbeid og bærekraft; for å holde igjen lysta på mer; som også er medfødt. - Terje Bongard
Amotz Zahavi, verdens fremste evolusjonsbiolog etter Darwin, sammen med araberskriketrostene sine i Negevørkenen. Innenfor permakulturen designer vi samfunnet med utgangspunkt i naturens mønstre, hvorav handikapprinsippets relevans for flokkatferd er av de viktigste. Resultatet er InnGruppe-Demokratiet (IGD) til Terje Bongard. Dette er permakultur på sitt ypperste!

Foto: NaamaZE

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...