Skip to main content

Et gravmonument over grenda mi

Masse bla bla bla fra Østre Toten kommune, ingen vits i å plage leserne med å gjengi dette. De vil aldri innrømme at de har lagt siste hånd på verket for nedverdigelsen av herr Fossemøllens øyensten, og medvirket til å ødelegge et historisk gårdstun. Pumpehuset stikker ut og stikker opp, og var, er og blir et gravmonument over et fantastisk sted og en unik grendekultur, som jeg elsket over alt på jord.

Her er mitt tilsvar:
Hei!

Huset er ikke tilpasset tunet på Grythengen når det står skrått ifht. de andre bygningene. Pumpehuset står heller ikke særlig parallelt med vegen, men vegen var kun retningsgivende. Det er vanlig praksis å justere nye bygninger ifht. de eksisterende, for meg var dette opplagt. Så huset er ikke plassert etter mitt ønske, dette er kun en antakelse fra deres side. Uansett er det et faktum at pumpehuset nå bryter med opplevelsen av positivt rom oppe på tunet, og dette er svært strukturødeleggende. Pumpehuset både stikker ut og stikker opp, hadde dere hatt forståelse for betydningen av positivt rom ville dette ikke skjedd. Dere har ved ikke å følge de 15 transformasjonene oppdaget av Christopher Alexander, vært med å ødelegge et viktig historisk gårdstun. Dette er ikke min feil, det er kommunens plikt å bygge opp under og styrke de historiske gårdstunene. "Positive Space"-transformasjonen er uhørt viktig!
http://permaliv.blogspot.no/2017/06/apent-brev-planutvalget-ostre-toten.html
For meg var dette utrolig trist. Jeg er en plassmaker av hjertet, og har viet mitt liv til å skape vakre plasser, utfoldet fra de 15 transformasjonene. Jeg lyktes med skjermingshaugen over herr Fossemøllens kulturskog, men mislyktes med å redde herr Fossemøllens tun. Hvilket skjærer meg i sjelen!
"Somehow, a person’s own self is mobilized, liberated, made more strong by that person’s success in making life in the world. 
It is as if the life in the world which is created, directly nourishes the person." – Christopher Alexander (Alexander, 2001–2005: Book 4, page 269
Tunet på Grythengen har ikke lenger den nærende kraften det skulle ha hatt. Helheten har gått tapt. Dette skyldes at teknokratene i Østre Toten kommune ikke forstår betydningen av "Positive Space", en av de viktigste transformasjonene for helhet i naturen og kulturen.

I bokverket Norske gardsbruk finner man neppe et eneste tun hvor noe hus stikker ut fra sine omgivelser, slik dette pumpehuset gjør det.

Forestill deg at våningshuset i det nederste gårdstunet ovenfor skulle stått 15 grader på skrå ifht. de andre bygningene i tunet. Alle vil intuitivt forstå at dette ville vært en pervers strukturødeleggelse, dette skyldes at "Positive Space" og de 15 transformasjonene er en del av den menneskelige biologi, vårt biofile instinkt.

De som plasserte pumpehuset ved Grythengen manglet kjærlighet til stedet, og brøy seg derfor ikke om denne strukturødeleggelsen. Min personlige oppfatning er at strukturødeleggelse er en kriminell handling, et overgrep mot skaperverket og en synd mot Gud. De har rett og slett vært med på å ødelegge Guds hage.

Kommunen har ved å bryte med tunets tusenårige tradisjonen ringeaktet den norske kulturarven.

Gårdstunet er, var og blir Norges sjel!

Pumpehuset er, var og blir et gravmonument over et fantastisk sted og en unik grendekultur, som jeg elsket over alt på jord!

Teknokratene prøver å unnskylde seg, men det finnes ingen unnskyldning for ikke å underordne seg de 15 transformasjonene for helhet, som vårt univers utfolder seg ut fra. Dette er en dødelig synd!

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Når de som skulle ha støttet har sviktet, er det godt å vite at ikke Wikimedia-fellesskapet har det. Rørende er det hvordan de oppretter mappesystemer over bildene mine fra Holmstadenga og Grythengen og andre steder, og ellers legger dem i alle relevante mapper. Dette er mye jobb, og man føler stor takknemlighet over å bli tatt slik på alvor av mennesker man ikke kjenner.
Virkelig inspirerende er det, og dette oppmuntrer til å ta mange flere bilder fra grenda mi. Den dagen Holmstadengen har falt ned og blitt til jord, og Grythengen er solgt til fremmede fordi jeg ikke orket mer av all motstand og fiendskap, tipper jeg noen omsider vil vite å verdsette min innsats.

Riktig fint ville det vært hvis man også fikk inn noen fotografier som er over 70 år gamle, som er utløpsdatoen for åndsverk i Norge.

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Fremtidsdystopi på Hovdetoppen

Stats/markeds-duopolet går sammen om en UFO-landing på Hovdetoppen, et monument for Fremskrittet midt i Gjøvik by. Hvorfor kunne de ikke bare ha bygd opp igjen den gamle og hyggelige restauranten som brant, istedenfor denne gigantiske etterligningen av Apples hovedkvarter i California?

Trodde disse planene var stanset av MDG, men neida, og det skal ikke forundre meg om de støtter dem denne gangen. Hadde tenkt meg på visning i Bassengvegen i dag, men da jeg så i Gjøviks blad at disse planene er tatt fram igjen i et enda større format enn forrige gang, med hele 200 rom for UFO-hotellet på selve toppen pluss 350 boenheter i solhellinga nedenfor toppen, vil denne grønne lunga midt i byen bli ødelagt.
Resultatene fra vår forskning viser at elementer fra den fredelige atmosfæren - stillhet, varierte muligheter, god sosial atmosfære og tilknytning til steder gjennom for eksempel historiske bygg - er veldig viktig. De stille og fredelige steder er gjerne knyttet til opplevelse av parker, vann…