Monday, June 19, 2017

Et gravmonument over grenda mi

Masse bla bla bla fra Østre Toten kommune, ingen vits i å plage leserne med å gjengi dette. De vil aldri innrømme at de har lagt siste hånd på verket for nedverdigelsen av herr Fossemøllens øyensten, og medvirket til å ødelegge et historisk gårdstun. Pumpehuset stikker ut og stikker opp, og var, er og blir et gravmonument over et fantastisk sted og en unik grendekultur, som jeg elsket over alt på jord.

Her er mitt tilsvar:
Hei!

Huset er ikke tilpasset tunet på Grythengen når det står skrått ifht. de andre bygningene. Pumpehuset står heller ikke særlig parallelt med vegen, men vegen var kun retningsgivende. Det er vanlig praksis å justere nye bygninger ifht. de eksisterende, for meg var dette opplagt. Så huset er ikke plassert etter mitt ønske, dette er kun en antakelse fra deres side. Uansett er det et faktum at pumpehuset nå bryter med opplevelsen av positivt rom oppe på tunet, og dette er svært strukturødeleggende. Pumpehuset både stikker ut og stikker opp, hadde dere hatt forståelse for betydningen av positivt rom ville dette ikke skjedd. Dere har ved ikke å følge de 15 transformasjonene oppdaget av Christopher Alexander, vært med å ødelegge et viktig historisk gårdstun. Dette er ikke min feil, det er kommunens plikt å bygge opp under og styrke de historiske gårdstunene. "Positive Space"-transformasjonen er uhørt viktig!
http://permaliv.blogspot.no/2017/06/apent-brev-planutvalget-ostre-toten.html
For meg var dette utrolig trist. Jeg er en plassmaker av hjertet, og har viet mitt liv til å skape vakre plasser, utfoldet fra de 15 transformasjonene. Jeg lyktes med skjermingshaugen over herr Fossemøllens kulturskog, men mislyktes med å redde herr Fossemøllens tun. Hvilket skjærer meg i sjelen!
"Somehow, a person’s own self is mobilized, liberated, made more strong by that person’s success in making life in the world. 
It is as if the life in the world which is created, directly nourishes the person." – Christopher Alexander (Alexander, 2001–2005: Book 4, page 269
Tunet på Grythengen har ikke lenger den nærende kraften det skulle ha hatt. Helheten har gått tapt. Dette skyldes at teknokratene i Østre Toten kommune ikke forstår betydningen av "Positive Space", en av de viktigste transformasjonene for helhet i naturen og kulturen.

I bokverket Norske gardsbruk finner man neppe et eneste tun hvor noe hus stikker ut fra sine omgivelser, slik dette pumpehuset gjør det.

Forestill deg at våningshuset i det nederste gårdstunet ovenfor skulle stått 15 grader på skrå ifht. de andre bygningene i tunet. Alle vil intuitivt forstå at dette ville vært en pervers strukturødeleggelse, dette skyldes at "Positive Space" og de 15 transformasjonene er en del av den menneskelige biologi, vårt biofile instinkt.

De som plasserte pumpehuset ved Grythengen manglet kjærlighet til stedet, og brøy seg derfor ikke om denne strukturødeleggelsen. Min personlige oppfatning er at strukturødeleggelse er en kriminell handling, et overgrep mot skaperverket og en synd mot Gud. De har rett og slett vært med på å ødelegge Guds hage.

Kommunen har ved å bryte med tunets tusenårige tradisjonen ringeaktet den norske kulturarven.

Gårdstunet er, var og blir Norges sjel!

Pumpehuset er, var og blir et gravmonument over et fantastisk sted og en unik grendekultur, som jeg elsket over alt på jord!

Teknokratene prøver å unnskylde seg, men det finnes ingen unnskyldning for ikke å underordne seg de 15 transformasjonene for helhet, som vårt univers utfolder seg ut fra. Dette er en dødelig synd!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...