Skip to main content

Leirrapping

Leirrappet vegg på Vårnesbygningen, Eiktunet, Gjøvik. -Wikimedia.

Sakset fra Oppland Arbeiderblad torsdag 1. september 2011, av Lasse Stang.
Den gamle Vårnesbygningen som nå er plassert på Eiktunet var en gang "rappet" med leire. Nå får den igjen en ny omgang med denne tradisjonelle gamle overflatebehandlingen. 
I dag forbinder de aller fleste ordet rappe med noe helt annet enn å kaste en blanding av leire og halm på leirvegger. Men rapping er en viktig del av den norske tradisjonen for bruk av leire. 
Mjøsmuseet har hentet inn nittedølen Espen Martinsen til å lede arbeidet med å "rappe" Vårnesbygningen. Han har i årenes løp skaffet seg stor kompetanse på dette området. Håndverkere fra andre museer i regionen er også på Eiktunet for å lære teknikken. 
Espen Martinsen forteller at i løpet av første halvdel av 1800-tallet utviklet rapping seg til å bli en vanlig teknikk for overflatebehandling av tømmer, både ute og inne. 
Rapping med leire kunne heve komforten i en glissen tømmerbygning, og i byene kunne den bidra til at trebygninger oppfyllte brannkrav til tross for murtvang. I visse tider var det knyttet høyere status til å bo i murbygninger, og rapping utvendig kunne gi en bygning et ønsket murpreg. Innvendig ble også himlinger rappet. Pussflater gav rom for mer dekor, samtidig gav det flater som var enklere å holde rene. 
Med rapping forstår vi leire, ofte iblandet halm o.l., bygd opp sjikt for sjikt ved at det ble kastet på som en vanlig puss. Det var vanlig å starte med å fylle ut meddraget i tømmeret med påkast. Deretter fulgte et vanlig tynt grunnslag, etterfulgt av flere påslag for å bygge opp ønsket tykkelse. 
Rapping er gjort på forbehandlet tømmer, enten ved at det er skavhogd eller ved at det er slått på skråstilte smale lekter. Meddraget i tømmeret er ofte foret ut for at rappingen ikke skal bli uforholdsmessig mye tykkere der.  
Man finner også eksempler der det er rappet på vekselpanel.
Det ferdige resultatet. -Wikimedia.

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Når de som skulle ha støttet har sviktet, er det godt å vite at ikke Wikimedia-fellesskapet har det. Rørende er det hvordan de oppretter mappesystemer over bildene mine fra Holmstadenga og Grythengen og andre steder, og ellers legger dem i alle relevante mapper. Dette er mye jobb, og man føler stor takknemlighet over å bli tatt slik på alvor av mennesker man ikke kjenner.
Virkelig inspirerende er det, og dette oppmuntrer til å ta mange flere bilder fra grenda mi. Den dagen Holmstadengen har falt ned og blitt til jord, og Grythengen er solgt til fremmede fordi jeg ikke orket mer av all motstand og fiendskap, tipper jeg noen omsider vil vite å verdsette min innsats.

Riktig fint ville det vært hvis man også fikk inn noen fotografier som er over 70 år gamle, som er utløpsdatoen for åndsverk i Norge.

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Overflatebehandling

EmulsjonsmalingFibermalingGrunningJernvitriolKalk- / kalksementmalingKaseinmaling LeirmalingLinoljeLinoljemalingLimmalingLutNaturlige harpikser NaturmalingPigmentRustbeskyttelseSilikatmalingSkjellakkSlammalingSyntetisk malingSåpeTreoljeTretjæreVannglassVoks