Friday, June 16, 2017

Pål Steigan utfordrer likhetstyranniet

Jeg er svært takknemlig over Steigans avslutning på samtalen om at frigjøringen ligger i at folket tar kontroll over produksjonsmidlene. Steigan presiserer at et viktig aspekt ved denne frigjøringen ligger i at da mister byråkratene makten over oss. Selv har jeg lenge hevdet dette, fordi da oppløses staten i allmenningheten (the Commons). Personlig står jeg imidlertid fjellstøtt fast på, trolig som den eneste gjenværende i verden utenom Bongard selv, at denne frigjøringen kun kan realiseres gjennom bruk av inngruppa som virkemiddel. Dette grunnet fundamentale trekk i humanetologien.
“Takk Øyvind, men fremdeles har ikke disse viktige kritikerne knekt koden med pengefølelsen, eller sett at det eneste Ellinor Ostrom mangler, er forståelse for inngruppestørrelsens betydning for politisk styring….” – Terje Bongard

Jeg er et/en grums 😉 Grumsere, stå sammen 🙂 La oss grumse Norge!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...