Skip to main content

All the World’s Coral Reefs Could Be Destroyed by 2050


As my country is host of the world’s largest known deep sea coral reefs outside Lofoten, and my wife’s country is part of the richest marine region on Earth, the Coral Triangle between Malaysia, Indonesia and the Philippines, it makes me sad to learn about the new report Reefs at Risk Revisited from the World Resources Institute. Today three out of four coral reefs are in danger. Worldwide the threat against coral reefs has increased by 30 percent in just ten years. This is an extremely serious situation, as a large part of the world’s population is depended upon fisheries sustained by these reefs, and their protection against storms. And they are a gene bank for the future.


The threats are destructive fishing with dynamite, poisons and bottom trawling, building projects in coastal areas, runoff from deforestation, agriculture and cities, and surely climate change and the acidification of the oceans. Ocean acidification is an even more immediate threat to cold water coral reefs, as cold water absorbs more CO2. Warmer water leads to coral bleaching which can result in death if unchecked. In Norway about 30 – 50 percent of our coral reefs are destroyed by bottom trawling.

If drastic measures are not taken soon the report concludes that our descendants will have no possibility to experience intact coral reefs by year 2050. The knock-on effects for the rest of the web of life within our biosphere go far beyond human food and economic needs however.

Download the report Reefs at Risk Revisited.


Learn more about the Coral Triangle:
Other links:

This article is published at The Permaculture Research Institute of Australia on February 28, 2011.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.