Skip to main content

Skreias potensial

Skreia er det stedet på Østre Toten som har størst potensial for å løfte kommunen ut av stagnasjon og tilbakegang.

Skreias tidligere jernbanestasjon

Men skal dette skje, må fire momenter stå klart:

1) Fylkesveg 33 ligger som et åk over Skreia. Gjennomgangstrafikken gir riktignok en viss handelsstrøm inn i Skreia, noe som er kjærkomment. Men med flere hundre vogntog gjennom sentrum hver dag, kan aldri Skreia bli et mekka for barnefamilier.

2) Gullkortet til Skreia heter Lenaelva. Ei elv i opptur, takket være Lenaelvens Fiskerforening. Et eldorado for barn og unge, der de kan lære å verdsette friluftslivets gleder. Ei ren fiskeelv og rennende vann, en luksus få er forunt her i verdens larm. Et gullkort som ligger åpent for alle, med ubegrenset kreditt, fritt for avdrag og rente.

3) Trumfkortet for Skreia er Fossenfeltet sørvest. Kommunens potensielt fineste boområde, med de beste livskvaliteter som tenkes kan. Noen stikkord er: Mot solsida, utsyn mot Totenåsen, nærhet til Lenaelva og Hveemsåsen. Et boområde med slike unike naturkvaliteter må selvsagt være fulløkologisk, hvor innhogget i naturen minimaliseres og bruken av bærekraftige naturmaterialer dominerer. Her har kommunen mange bonuspoeng å hente.

4) Legges ny vegtrasé for Fylkesveg 33 nordøst for Lenaelva, vil både gullkortet og trumfkortet for Skreia gå tapt. Dette vil være alvorlig for Skreia og kommunen som helhet, et verditap som ikke kan måles i kroner og øre.

Derfor må det så raskt som mulig og en gang for alle, vedtas med juridisk binding å legge Fylkesveg 33 vest for Lenaelva. Vedtaket må deretter realiseres ved hjelp av et vedvarende og effektivt press på bevilgende myndigheter. Landskapet langsetter elva og deler av Hveemsåsen, bør reguleres til friluftslivsområde av særlig høy verdi.

Følges disse rådene, er sannsynligheten stor for at både Skreia og Toten-landet snart vil få oppleve en ny og fruktbar vår.

(Innlegget har også vært publisert i Oppland Arbeiderblad 07.01.2009.)

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!