Friday, March 4, 2011

Skreias potensial

Skreia er det stedet på Østre Toten som har størst potensial for å løfte kommunen ut av stagnasjon og tilbakegang.

Skreias tidligere jernbanestasjon

Men skal dette skje, må fire momenter stå klart:

1) Fylkesveg 33 ligger som et åk over Skreia. Gjennomgangstrafikken gir riktignok en viss handelsstrøm inn i Skreia, noe som er kjærkomment. Men med flere hundre vogntog gjennom sentrum hver dag, kan aldri Skreia bli et mekka for barnefamilier.

2) Gullkortet til Skreia heter Lenaelva. Ei elv i opptur, takket være Lenaelvens Fiskerforening. Et eldorado for barn og unge, der de kan lære å verdsette friluftslivets gleder. Ei ren fiskeelv og rennende vann, en luksus få er forunt her i verdens larm. Et gullkort som ligger åpent for alle, med ubegrenset kreditt, fritt for avdrag og rente.

3) Trumfkortet for Skreia er Fossenfeltet sørvest. Kommunens potensielt fineste boområde, med de beste livskvaliteter som tenkes kan. Noen stikkord er: Mot solsida, utsyn mot Totenåsen, nærhet til Lenaelva og Hveemsåsen. Et boområde med slike unike naturkvaliteter må selvsagt være fulløkologisk, hvor innhogget i naturen minimaliseres og bruken av bærekraftige naturmaterialer dominerer. Her har kommunen mange bonuspoeng å hente.

4) Legges ny vegtrasé for Fylkesveg 33 nordøst for Lenaelva, vil både gullkortet og trumfkortet for Skreia gå tapt. Dette vil være alvorlig for Skreia og kommunen som helhet, et verditap som ikke kan måles i kroner og øre.

Derfor må det så raskt som mulig og en gang for alle, vedtas med juridisk binding å legge Fylkesveg 33 vest for Lenaelva. Vedtaket må deretter realiseres ved hjelp av et vedvarende og effektivt press på bevilgende myndigheter. Landskapet langsetter elva og deler av Hveemsåsen, bør reguleres til friluftslivsområde av særlig høy verdi.

Følges disse rådene, er sannsynligheten stor for at både Skreia og Toten-landet snart vil få oppleve en ny og fruktbar vår.

(Innlegget har også vært publisert i Oppland Arbeiderblad 07.01.2009.)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...