Saturday, March 5, 2011

Fange og lagre energi

By developing systems that collect recourses when they are abundant, we can use them in time of need. - Permacultureprinciples.com
En av mange måter å lagre overskuddsenergi på

Nok en måte å utnytte og lagre fornybar energi på, gjennom bruk av varmt grunnvann. Fra artikkelen Varmt grunnvann gir energi
Varmt vann dypt i undergrunnen kan både fungere som energikilde og som lager for energi. Potensialet for varmt grunnvann som energiressurs undersøkes i nytt dansk forskningsprosjekt. - Forskning.no
Det er godt å se at det stadig utvikles nye metoder til bruk for det andre permakulturelle prinsipp, om å fange og lagre energi.

Men glem ikke det niende permakulturelle prinsipp om å nytte små og langsomme løsninger!

Lær mer om høsting og lagring av termisk energi: 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...