Monday, March 14, 2011

Vandana Shiva: Matens framtid

Vandana Shiva deler en klarsynt diskusjon om Monsantos uforklarlige syn på naturen som menneskehetens fiende, og deres bestrebelser på å selge oss "frihet" fra den, som om naturen var en tyrann. Foruten å være en umulig kamp er den fullstendig villedende, basert på egeninteresser og korttids profittmentalitet, heller enn at vi må akseptere og samarbeide med de biologiske realiteter som trer stadig klarere fram.
 Videre lesning:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...