Skip to main content

Book Review: Unplanning – Livable Cities and Political Choices

In this book Charles Siegel explains the history of city planning, where we are now, and most importantly, where we need to go.

Many environmentalists believe the huge problems of today’s cities are a result of lack of planning. The opposite is true — urban sprawl, traffic congestion and shopping malls are a result of exaggerated top-down planning. To solve these problems we should replace planning with political choices and the engagement of ordinary citizens, to move away from top-down planning made by ‘experts’.

What we need are generated cities, not fabricated! The fact is that more planning might increase unsustainable growth, the spread of suburbia and car dependency.
When we stop thinking about cities as bundles of technical problems and start thinking about cities qualitatively, about the different ways we live in different types of cities, then we will be able to act as citizens who use the law to govern ourselves – not as clients who expect the planners to provide us with more housing, more transportation, and a better environment. – Charles Siegel
And the fundamental answer is, that there is a fundamental law about the creation of complexity, which is visible and obvious to everyone – yet this law is, to all intents and purposes, ignored in 99% of the daily fabrication process of society. The law states simply this: ALL the well-ordered complex systems we know in the world, all those anyway that we review as highly successful, are GENERATED structures, NOT fabricated structures. – The Process of Creating Life, by Christopher Alexander, page 180
A few readers respond:
Unplanning is a wonderful read! It is beautifully written, it takes up extremely important and timely topics, and it offers a new and concrete approach to democracy and sustainability. I enjoy going back almost at random to read and re-read pages and passages from it. It’s very engaging and stimulating – and it should be read by every environmentalist. — Prof. Charles Derber, author of Greed to Green
A wonderful little book…. I recommend this book to every planner and every person interested in the future of American cities. — Prof. Nikos Salingaros, author of A Theory of Architecture
There is just one element I find missing in this splendid book, the importance for city dwellers of growing their own vegetables. This is why I find it necessary to add pattern 177 here, a vegetable garden.

Read the book!

This article is published at The Permaculture Research Institute of Australia on January 6, 2011. Also published at Energy Bulletin on May 16, 2011.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.