Skip to main content

"Baubiologie"

”Baubiologie” er et tysk begrep, og har fokus på menneske og natur, i et holistisk perspektiv. Naturen er referansekilde, det naturlige det ideelle. Levestandard uten et kretsløpsperspektiv, uten et bærekraftig fundament, er en falsk levestandard. Sann levestandard og sann livskvalitet går hånd i hånd. Det er ikke noe skille, slik enkelte hevder.
 

”Baubiologie” ser sammenhenger og helhet. Hvordan vi utformer våre leveområder kan skape ensomhet, eller fellesskap. Et hus kan reflektere beboernes personlighet, eller gi rotløshet. Bygningsmaterialer kan bevare helse, eller fremme sykdom. Naturlige farger og lys kan forebygge depresjoner. Kort sagt, vi formes av våre omgivelser.

”Baubiologie” tilbyr assistanse ved etablering av økolandsbyer. Økolandsbyen representerer kanskje den mest interessante og komplette modellen for bærekraftig utvikling. Som en overordnet idé ligger det økologiske; ikke som en tvangstrøye, men som en stimulerende ramme.

Kretsløpshuset, kjernen i kretsløpssamfunnet

”Baubiologie” verner om soverommet, ikke minst barnerommet. Det er under søvnen kroppen skal restitueres til å takle miljøpåkjenninger og krav. En veileder for å oppnå et godt søvnmiljø, finnes i ”Building Biology Evaluation Guidelines for Sleeping Areas”.

”Baubiologie” har spisskompetanse på materialøkologi. Materialer vurderes ut fra 16 kriterier: Naturlig opphav. Bevis for egnethet. Økologisk påvirkning. Energikonsum. Radioaktivitet. Elektriske og antistatiske egenskaper. Termiske egenskaper. Akustiske egenskaper. Mikrobølge-gjennomtrengelighet. Diffusjonsegenskaper. Hygroskopiske egenskaper. Fuktinnhold og tørketid. Absorpsjon og fornyelse. Giftig dunst og gasser. Lukt. Overflatekvaliteter.

”Baubiologie” foretrekker enkle og robuste løsninger. Beboerne skal forstå og beherske sitt hjem. Å oppnå like gode eller bedre resultater uten overdreven bruk av teknologi, krever gode vurderinger og kunnskap. Derfor satser baubiologie.de og buildingbiology.net på forskning og undervisning. De tilbyr en rekke kurs. Lag en studiesirkel sammen med venner og familie, kunnskap er nøkkelen, ”Baubiologie” er for alle.

Bygningsbiologi er for alle

”Institut für Baubiologie + Oekologie Neubeuern IBN” ble etablert i 1983, men har sin historie tilbake til 1969. Prof. Dr. i treteknikk, Anton Schneider, bygningsbiologiens far, har hele tiden vært initiativtager og den selvskrevne leder. I dag har de virksomhet i flere land, og er et forbilde for mange.
Jeg har etter beste evne forsøkt å oversette de bygningsbiologiske prinsippene, av Anton Schneider, til norsk. Måtte de en dag implementeres i byggebransjen, og bli din guide til et godt hjem.

 1. Byggeplass uten naturlige eller menneskeskapte forstyrrelser
 2. Boliger plassert borte fra forurensende kilder og støy
 3. Bomiljø med lav byggtetthet og tilstrekkelige grøntarealer
 4. Personliggjorte, naturlige, menneske- og familieorienterte boliger og boligområder
 5. Bygge uten å forårsake sosiale belastninger
 6. Naturlige og rene byggematerialer
 7. Naturlig regulering av innendørs luftfuktighet gjennom fuktbuffrende materialer
 8. Lavt totalt fuktinnhold i nybygg, som tørker ut raskt
 9. Avbalansert forhold mellom termisk isolasjon og varmeakkumulering
 10. Optimale luft- og overflatetemperaturer
 11. God innendørs luftkvalitet gjennom naturlig ventilasjon
 12. Varmesystem basert på strålevarme
 13. Naturlige forhold av lys, belysning og farger
 14. Endre den naturlige balansen i bakgrunnsstrålingen så lite som mulig
 15. Uten eksponering av menneskeskapt elektromagnetisk og radiofrekvent stråling
 16. Byggematerialer med lave radioaktive nivåer
 17. Menneskeorientert beskyttelse mot støy og vibrasjoner
 18. Med en behagelig eller nøytral lukt, uten utgassende toksiner og giftstoffer
 19. Lave nivåer av mikroorganismer, støv og allergener
 20. Høy drikkevannskvalitet
 21. Ikke forårsake noen form for miljøproblemer
 22. Minimere energiforbruket og nyttiggjøre så mye fornybar energi som mulig
 23. Fortrinnsvis lokale byggematerialer, og uten å fremme utnyttelse av knappe eller risikofylte ressurser
 24. Anvende fysiologisk og ergonomisk kunnskap i interiør- og møbeldesign
 25. Bruk av harmoniske mål, proporsjoner og former
Oversatt av Øyvind Holmstad

Videre lesning: 

Artikkelen er publisert i Oppland Arbeiderblad 08.10.2010.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!