Thursday, March 3, 2011

Interaksjonsdesign

Permakultur er et designsystem som setter menneskene og den naturlige verden i harmoni med hverandre.


Strukturen, eller interaksjonsdesignet, er inspirert av det utviklet av Christopher Alexander i A Pattern Language, som også har lagt grunnlaget for Wikipedia. I permakulturen er alle likeverdige, hvor alle bidrar til å utvikle velfungerende «patterns» eller mønstre, som videre bygges opp til små og store «pattern languages». Arbeidsprosedyren kan beskrives som følger:

1. Observer eksisterende systemer av både menneskelig og ikke-menneskelig opphav

2. Lær fra deres suksesser og feilgrep

3. Design systemer som setter menneske og natur inn i en gjensidig harmoni

4. Integrer designet i eksisterende og ny menneskelig infrastruktur

Det tjuende århundre var ideologienes århundre, la det tjueførste århundret bli systemdesignens århundre, basert på permakulturens etikk og designprinsipper. Ideologiene og vårt maskinistiske verdensbilde har ødelagt verden, vi må nå integrere en permanent kultur i våre samfunn!

En lettfattelig introduksjon i permakultur finner du her.

Verdens beste permablogg finner du her.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...