Saturday, March 19, 2011

Atomkraft er ikke bærekraftig

Forurensning er - med ett unntak - ressurser i enten for lav konsentrasjon, feil plassert eller i kjemisk feil form. Unntaket er radioaktivt materiale. - Terje Bongard, Det biologiske mennesket, s. 303

Videre lesning:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...