Friday, March 18, 2011

Kampen om arealene

Overskrifta er ikke min, den er hentet fra en artikkel av Erling Holden, professor i fornybar energi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Hvorfor jeg fant den interressant er fordi den går rett inn i en av de store diskusjonene i min region, etablering av en vindenergipark med opp til 70 vindmøller med en samlet høyde opp mot 156 meter når rotorbladene står rett til værs. Dette i den mest urørte delen av Totenåsen, og hvor de vil synes i landskapsbildet fra det meste av Mjøsregionen.


En ting jeg mener trer helt klart fram av artikkelen er at dette inngrepet blir helt meningsløst i forhold til norsk kraftforsyning. Ikke minst fordi det relativt sett blåser altfor lite i innlandet, og aller minst når det er kaldt og vi trenger denne ekstra energien mest.

Så blir spørsmålet da om vi er villige til å ofre Totenåsen for at Europa skal få mer fornybar energi? Ikke det at jeg misliker EU, men jeg tiltales ikke av tanken om å gi avkall på noe av det kjæreste vi totninger har for å forsyne Europa med vindkraft. Sårene i sjela blir for store, og sårene i landskapet trenger en ny istid for å heles.

Men nok om meg og mitt, la oss få noen fakta på bordet som setter saken i perspektiv: Kampen om arealene.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...